Pomozte lidem bez domova v Brně

Brno se chystá spustit projekt Rychlé zabydlení, v jehož rámci bude sčítat lidi v bytové nouzi. Na sčítání hledá dobrovolníky.

Ilustrační foto: United Ways Fox Citiies. http://bit.ly/1Wujx9M.
Ilustrační foto: United Ways Fox Citiies. http://bit.ly/1Wujx9M.

Co, kde, kdy, kdo

V návaznosti na schválenou Strategii sociálního začleňování bude nyní Brno zjišťovat, kolik ve městě žije lidí v bytové nouzi. Od 18.–24. dubna 2016 proto proběhne takzvaný Registrační týden pro rodiny bez domova, pro který se shánějí dobrovolníci.

Akci organizuje Magistrát města Brna, Platforma pro sociální bydlení, IQ Roma Servis a Agentura EU pro základní práva (projekt LERI).

Proč

Registrační týden je prvním krokem ke spuštění projektu Rychlého zabydlení (Rapid Re-housing), kdy město Brno vyzkouší na 50 vybraných rodinách bez domova inovativní způsob ukončování jejich bezdomovectví. Předtím, než se ale tento model zavede, je potřeba vědět, kolik takových rodin v Brně je, a proto proběhne sčítání rodin bez domova.

Jak to bude fungovat

Sčítání bude probíhat způsobem, který vyvinula organizace Community solutions v USA v rámci kampaně 100 000 Homes (100 000 domovů). Kromě prostého sečtení lidí bez domova v daném městě vyhodnocuje míru ohrožení důsledky bezdomovectví pomocí dotazníku. Ze získaných údajů je možné identifikovat skupiny, které potřebují pomoc nejdříve a nejrychleji.  V Brně budou mapovány rodiny s dětmi v azylových domech či ubytovnách.

Během registračního týdne se dobrovolníci mohou podílet na sčítání rodin nebo na zpracování dat. Každé ráno sejde skupina 50 sběratelů dat, kteří se po nezbytném zaškolení vydají ve dvojicích sbírat dotazníky do jednotlivých ubytoven a azylových domů. Každý večer budou data z dotazníků zanesena do připraveného softwaru. Data budou uložena v anonymizované formě na některém z brněnských výzkumných pracovišť a počítá se i s jejich dalším využíváním k výzkumným a výukovým účelům.

Jak se zúčastnit

Zájemci o dobrovolnictví a jinou podporu při registračním týdnu mohou kontaktovat Jana Milotu z organizace IQ Roma Servis na jan.milota@iqrs.cz či na telefonu 608 234 121.