Pomáhat je normální!

Advokátní kancelář Taylor Wessing Česká republika ve spolupráci s Českým rozhlasem vyhlašuje VII. ročník literární soutěže určené pro všechny studenty českých vysokých škol. Po úspěšné spolupráci na projektu Ježíškova vnoučata se tentokrát studenti mohou zaměřit na téma Pomáhat je normální. Literární eseje by se tak měly soustředit na společenskou odpovědnost a roli studenta, kterou v obhajuje. O tom kdo se se svou esejí vypracuje až na přední příčky rozhodně porota sestavena z právníků, novinářů a studentů organizace ELSA Česká republika.

V rámci hlavního tématu jsou zadány také tři podkategorie, ze kterých si student může sám vybrat. Jedná se o oblasti Senioři, Nadace nebo Sbírky. V hodnocení soutěže se přitom bude klást důraz hlavně na osobní pohled a na to, jakým stylem student zvládne do své eseje zapracovat několik bodů:

  • Proč je důležité pomáhat?

  • Jak motivovat okolí k pomoci?

  • Jakou zodpovědnost máme vůči slabším a nemocným?

Esej o rozsahu dvou až čtyř normo stran posílejte pouze elektronicky na adresu events-cz@taylorwessing.com. Nezapomeňte email označit předmětem „Literární soutěž TW a ČRo“. Ti z účastníků, kteří napíšou nejpovedenější práce, budou svoje dílo obhajovat také ústně, v advokátní kanceláři Taylor Wessing Česká republika.

Novinkou tohoto ročníku literární soutěže je také navýšení odměn. Autor nejlepší eseje ocení porota 20 000 Kč. Autor druhé nejúspěšnější práce získá cenu 10 000 Kč a třetí místo bude ohodnoceno 4 000 Kč. A to už je docela motivující částka, ne? Plné znění podmínek účasti a časové rozložení soutěže najdete na stránkách Taylor Wessing.

Rodí-li se vám už v hlavě nápad, začněte s psaním radši hned. Uzávěrka je sice až 19. dubna 2019, jeden ale nikdy neví, co mu do toho přijde. Třeba začátek zkouškového…