Podpořte integraci cizinců prostřednictvím organizace InBáze

Chcete pomoct cizincům v Praze, kteří to potřebují? Využijte možnost dobrovolnictví v organizaci InBáze!

InBáze, z. s. je nevládní organizace se sídlem v  Praze, která přispívá k začlenění migrantů do české společnosti. Její náplní je mnoho aktivit pro děti i dospělé a to nejen pro migranty, nýbrž se mohou zapojit i české děti a dospělí.

Hledá se dobrovolník na doučování dětí nebo mentoring

Právě se hledají dobrovolníci na doučování dětí cizinců (5 až 18 let). Výuka probíhá jednou týdně na 60 – 90 minut. Dobrovolníci projdou úvodním kurzem zaměřeným na výuku českého jazyka, kde je jim vysvětleno, jak mají s dětmi pracovat. Po celou dobu spolupráce mají možnost konzultovat s lektorkou a metodičkou češtiny, organizace jim rovněž nabízí podporu koordinátora či supervizora.

Další možnost dobrovolnictví je mentoring. Mentoři se potkávají s dětmi dvakrát za měsíc na 1,5 hodiny. Dobrovolníci jsou opět proškoleni o práci s cizinci, vedení a podobně. Všichni dobrovolníci mají rovněž možnost supervize. Během praxe v InBázi se nejen naučíte pracovat s dětmi, ale také i poznáte novou kulturu!

Jak se můžete stát dobrovolníkem? Pokud vás zaujalo doučování, obraťte se kdykoliv na vlastnikova@inbaze.cz. Pokud vás spíše zaujal mentoring, pak napište na polakova@inbaze.cz.

Zdroj: inbaze