Dobrovolnictví v paliativní péči

Pomozte umírajícím zlepšit kvalitu jejich života prostřednictvím neziskové organizace Cesta domů.

Organizace Cesta domů se od roku 2001 zabývá komplexní pomocí lidem na konci života a jejich rodinám a poskytuje registrované zdravotní a sociální služby.

Dobrovolníci docházejí za klienty domů, případně do sociálního zařízení, ve kterém Cesta domů o umírajícího pečuje. Zajišťují přítomnost u člověka, který umírá, i praktické záležitosti spojené s péčí o nemocného. Jsou otevření verbálnímu i neverbálnímu sdílení situace v rodině.

Pro práci u pacientů Cesty domů je nutné absolvovat výběrové řízení a půlroční dobrovolnický výcvik zakončený stáží v lůžkovém hospici. Poplatek za výcvik činí 1 500 Kč.

Ilustrační foto. CCo. Autor: stevepb. Zdroj: pixabay.com

Uchazeč o dobrovolnickou práci v Cestě domů:

  • je starší 18 let
  • není čerstvě pozůstalým (tj. ne kratší dobu než 1 rok)
  • neevangelizuje, resp. nešíří jako dobrovolník Cesty domů žádnou víru, přesvědčení či světonázor
  • má čistý trestní rejstřík a není proti němu vedeno trestní řízení
  • má na dobrovolnickou práci kapacitu

Cesta domů pečuje o klienty pouze na území hlavního města Prahy a nemá pobočky v jiných městech.

V rámci organizace Cesta domů se jako dobrovolník můžete angažovat i v administrativě, pořádání benefičních a vzdělávacích akcí či v prodeji předmětů dobročinného obchodu Cesty domů.

Více informací naleznete na webových stránkách organizace.

Kontakt:

Mgr. Markéta Novotná – koordinátorka dobrovolníků; e-mail:  marketa.novotna@cestadomu.cz

 

Zdroj: cestadomu.cz