STÁŽE

Stáže v ČR

Stáže ve firmách

Národní katalog nabídek stáží ve firmách po celé ČR v různých odvětvích.

Stáže pro mladé

Projekt Fondu dalšího vzdělávání (Ministerstvo práce a sociálních věcí), který nabízí žákům a studentům posledních ročníků až do roku 2015 získání pracovní praxe ještě během studia.

Jobs.cz – Absolventi VŠ

Nabídky pracovních pozic a užitečných informací pro absolventy na známém portálu Jobs.cz

IBM Smart University

Facebooková stránka nabízející možnosti stáží ve firmě IBM a aktuální informace o dění v IBM týkající se vzdělávání.

Česká rozvojová agentura (ČRA)

ČRA je státní implementační agentura české zahraniční rozvojové spolupráce, vypisující výběrové řízení na šestiměsíční stáž dvakrát ročně.

Fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS)

Platforma sdružující české nevládní neziskové organizace, která pravidelně hledá stážisty na různé pozice.

Forum 2000

Organizace, založená Václavem Havlem, pořádající hlavně každoroční konferenci Forum 2000, shání dobrovolníky a stážisty během celého roku.

Glopolis

Český think-thank hledající příležitostně stážisty.

Stáže v zahraničí

ERASMUS FOR YOUNG ENTREPRENEURS

Program Erasmus pro mladé podnikatele pomáhá začínajícím evropským podnikatelům nabýt znalostí potřebných k zahájení úspěšného provozování malého podniku v Evropě. Noví podnikatelé se setkávají a vyměňují si znalosti a nápady pro podnikání se zkušeným podnikatelem, u něhož žijí a s nímž spolupracují po dobu 1 až 6 měsíců. Pobyt částečně financuje Evropská komise.

ECO JOBS

Webová databáze, kde lze najít dobrovolnické aktivity, workcampy, projekty, ale také pracovní stáže v rámci Evropské unie.

Czech Us

Stáže a studium v USA, Číně, Dánsku, Holandsku, Velké Británii a dalších zemí, ale také jazykové pobyty a vzdělávání.

CIEE

Díky této organizaci si můžete zařídit pracovní stáž v prestižních ekonomických firmách ve Spojených státech. Zlepši si angličtinu a nakopni svou kariéru právě za velkou louží!

IAESTE

Mezinárodní organizace IAESTE zajišťuje zahraniční stáže pro studenty technických vysokých škol. Přispívá tak k rozvoji odborných znalostí studentů, porozumění mezi národy i odstranění rozdílů v technické vyspělosti jednotlivých zemí.

STAZE

Cílem webu Stáže je poskytovat kompletní a aktuální informace týkající se stáží, odborných praxí, možností spolupráce na bakalářské/diplomové práci, trainee programů, studijních i pracovních zahraničních pobytů, stipendijních programů a dalších příležitostech, které studentům vysokých škol umožňují získat zkušenosti nad rámec běžného studia.

EUROPE INTERSHIP

Tato internetová stránka umožňuje najít studentům pracovní místa u potencionálního zaměstnavatele a naopak.

EVROPSKÝ PARLAMENT

Evropský parlament nabízí několik druhů stáží v rámci svého generálního sekretariátu, a poskytuje tak možnost odborného vzdělávání i možnost dovědět se něco víc o tom, co Evropský parlament je a čím se zabývá.

AIESEC

Aiesec je mezinárodní studentská organizace, která studentům zprostředkovává praxi formou zahraniční stáže nebo práci v organizaci.