Odborná stáž v JAR s programem Erasmus+ očima účastnice

V letošním roce slaví Česká republika 20 let od zapojení do evropského vzdělávacího programu Erasmus. Díky tomuto programu, který na evropské úrovni vznikl již v roce 1987, z Česka do zahraničí vycestovalo téměř sto tisíc vysokoškolských studentů a třicet tisíc zaměstnanců vysokých škol. Studenti mohou na zahraniční vysoké škole studovat či získávat praktické zkušenosti na stáži ve 33 zapojených evropských zemích. Od roku 2015 je také možné vycestovat do zemí mimo Evropu. A právě příležitosti podívat se na jiný kontinent a získat nové zkušenosti se chopila Lenka Voleníková, doktorandka Univerzity Palackého v Olomouci. 

 „Velký posun v dovednostech výzkumníka“

Lenka studuje čtvrtým rokem program Mezinárodní rozvojová studia na Přírodovědecké fakultě a v roce 2017 se rozhodla vyrazit na tříměsíční výzkumnou stáž na University of Johannesburg v Jihoafrické republice. Během svého výzkumu se soustředila na způsoby držení půdy městských zemědělců v Sowetu, bývalého černošského ghetta v Johannesburgu. 

Jeden pracovní den stážistky.

„Jihoafrická republika dlouhodobě patří k velkým podporovatelům městského zemědělství a stejně tak tomu je i na University of Johannesburg, kde existuje skvělý participativní výzkumný projekt zaměřený na podporu farmářů v Sowetu. Měla jsem proto jasno, že Johannesburg je ideálním místem pro mou výzkumnou stáž. Pak už zbývalo se přihlásit do výběrového řízení a začít zařizovat,“ vysvětluje Lenka svou motivaci pro výběr stáže v největším městě JAR.

 

Průběh projektu

Během pobytu se Lenka soustředila především na terénní sběr dat. Svůj projekt konzultovala přímo na místě s předními experty na městské zemědělství. Snažila se přitom vyhnout tomu, aby se její výzkum překrýval s jinými a zároveň chtěla, aby měl praktické využití pro místní. 

„Mou hlavní náplní byla především příprava a pilotáž dotazníkového šetření a zaškolování studentů, kteří mi se sběrem dat pomáhali. Pravidelně jsem se účastnila takzvané „Farmers school“, kterou univerzita organizuje pro farmáře ze Soweta, a jednou jsem tam vedla praktický workshop. V průběhu stáže jsem chodila i do výuky různých předmětů, zaměřených především na metodologii výzkumu.“

Za největší přínos pobytu v JAR považuje Lenka posun v dovednostech výzkumníka.  „Vyzkoušela jsem si, jaké to je provádět výzkum v extrémně citlivém prostředí, které se dodnes snaží vyrovnat s dědictvím apartheidu,“ vypráví. „Taky jsem velmi ocenila podporu ze strany pedagogů na univerzitě. Bylo skvělé se podívat na to, jak fungují univerzity mimo Evropu a že mnohdy lze najít mnohem vstřícnější přístup tam, kde bychom to běžně nečekali.“ 

Strasti a radosti života v JAR

Život v JAR byl pro Lenku v mnoha směrech velkým překvapením a na některé odlišnosti si nezvykala snadno. Běžný život mi komplikovala limitovaná hromadná doprava a napjatá bezpečnostní situace ve městě, která je stále do značné míry poznamenána historickými křivdami. Kvůli tomu musela například omezit pěší procházky a cesta na večerní výlety za kulturou jinak než taxíkem nebyla možná. I když přiznává, že měla občas sama potíže rozlišit, co je reálná hrozba a co je spíše přehnaná opatrnost. 

 „Ačkoliv mi výše zmíněné ze začátku trochu komplikovalo život, Johannesburg je skvělé město, které rozhodně stojí za návštěvu,“ zdůrazňuje Lenka. „Kulturní scéna je neuvěřitelně živá – od koncertů, stand-up comedy po různé výstavy, noční cyklojízdy městem či různé happeningy. Navíc díky tomu, že se v Johannesburgu potkává řada kultur, si můžete vybrat z nepřeberného množství kulinářských zážitků.“

Na stáži neustále s úsměvem.

„Erasmus je skvělá volba”

A co Lenka vzkazuje studentům, kteří o Erasmu uvažují? „Erasmus je skvělá volba. Dívejte se určitě i mimo hranice Evropy. Právě tam si začíná člověk otevírat své obzory a učí se toleranci, vstřícnosti a kulturní senzitivitě, která je v dnešním globalizovaném světě naprosto zásadní.“

Program Erasmus+ v České republice administrativně spravuje Dům zahraniční spolupráce (DZS), který zprostředkovává i další možnosti mezinárodní spolupráce a výjezdů do zahraničí. Více informací o aktivitách DZS najdete na stránkách www.dzs.cz

Autorka článku: Barbora Nájemníková