Získejte peníze na projekt na ochranu přírody od Nadace Veronica

Máte v hlavě projekt zaměřený na ochranu přírody a zlepšení životního prostředí a chybí vám finance? Brněnská Nadace Veronica v rámci programu Společně pro přírodu vyhlašuje v dubnu grantové výběrové řízení, ve kterém máte možnost zístkat až 40 tisíc!

Nadace Veronica podporuje šetrný vztah k přírodě a životnímu prostředí a rozvoj komunitního života v Brně. Podporou malých projektů s přesahem do ekologie, vědy a umění, a pomocí místním vůdčím osobnostem chce nadace zdůrazňovat význam „malých lidských činů“ v úsilí ctít a ochraňovat životní prostředí, vytvářet prostor pro setkávání a spolupráci různých osobností a skupin vedených společným úsilím vnímat jednotu lidského života, umění, tradic a životního prostředí.

 

Ilustrační obrázek, Autor: vallunic, Zdroj: pixabay.com

Podmínky

O podporu mohou žádat neziskové organizace, studentské a občanské iniciativy, školy a mimoškolní zařízení i fyzické osoby. Podpora je nově určená pro projekty, které budou realizovány na území celého Jihomoravského kraje. Projekty musí být zaměřené na ochranu přírody a krajiny a zlepšení životního prostředí.

Mohou se například týkat obnovy a úprav veřejných prostranství a zahrad, zvyšování zájmu veřejnosti o přírodu a utváření pozitivního vztahu k místnímu přírodnímu a kulturnímu dědictví a životnímu prostředí. Podporu mohou získat i projekty, které propojují lidi se zájmem o rozvoj komunitních vztahů nebo jiné společensky prospěšné aktivity. Při přijímání žádostí se bude klást důraz nejen na nové nápady a myšlenky, ale i na aktivní zapojení veřejnosti do celého projektu.

Tenhle rok lze o grant zažádat od 26. 3. 2018 do 22. 4. 2018. Pokud máte o grant zájem, nebo potřebujete více informací, napište e-mail na nadace@veronica.cz.

Pro inspiraci v roce 2017 byly podpořeny tyto projetky.

Zdroj: nadace.veronica.cz