Obohaťte si CV stáží na odboru veřejné diplomacie

Pro ty, kteří touží získat praktické zkušenosti z oblasti diplomacie, mezinárodních vztahů, marketingu či mediálních studií se nyní nabízí možnost stáže při Ministerstvu zahraničních věcí.

Zdroj: www.mzv.cz

Odbor veřejné diplomacie, působící při Ministerstvu zahraničních věcí, nyní vypisuje možnost neplacené stáže. Je vhodná především pro rezidenty Prahy a okolí, jelikož při ní nevzniká nárok na náhrady spojené s dopravou a ubytováním. Taktéž Ministerstvo nehradí sociální a zdravotní pojištění. Právě proto je tato stáž vhodná pro studenty. Bude probíhat v období dubna-září 2019, v celkové délce půl roku.

Co je odbor veřejné diplomacie?

Odbor veřejné diplomacie má za úkol prezentaci České republiky a šíření jejího dobrého jména. Taktéž spolupracuje se státními, neziskovými, akademickými i soukromými subjekty, které s prezentací ČR souvisejí. Významnou činností je také tzv. digitální diplomacie, která v sobě mj.zahrnuje prezentaci Ministerstva zahraničních věcí na Facebooku, Instagramu či webu czech.cz.

Náplň práce stážisty:

 • analýza dat v oblasti digitální diplomacie
 • správa facebookového a instagramového účtu MZV
 • spolupráce při přípravě akcí veřejné diplomacie
 • příprava tiskových zpráv a článků, grafik a video obsahu ve vztahu k aktivitám odboru
 • koordinace aktivit souvisejících s výročími roku 2019
 • plnění dalších operativních i dlouhodobých úkolů gesci odboru OVD podle aktuální potřeby
 • účast na konferencích a dalších akcích OVD i partnerů oblasti neziskové a nevládní sféry

Podmínky stáže:

 • české občanství
 • prezenční forma studia na VŠ, popř. maximálně 1 rok po ukončení
 • relevantní obor vzhledem k náplni stáže
 • znalost AJ alespoň na úrovni B2 (vyšší úroveň výhodou)
 • dobrá uživatelská znalost MS Office
 • možnost pracovat v rozsahu cca 12 h týdně

Jak se přihlásit?

Pokud máte o stáž zájem, zašlete email nejpozději 20.února do 12:00 na adresu ovd@mzv.cz. K emailu připojte také následující přílohy:

 • motivační dopis,
 • strukturovaný životopis,
 • vyplněnou Žádost o stáž, kterou je možné stáhnout na webových stránkách MZV

Více informací naleznete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Zdroj: mzv.cz