Nové stáže v Nadaci Forum 2000

Nadace Forum 2000 v současné době nabízí několik dobrovolnických pozic a stáží. Pokud máte zájem o dlouhodobou či krátkodobou spolupráci s touto známou organizací, přihlašujte se do 14. května.

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování tolerance. Více o organizaci se dozvíte zde.

Nadace svým stážistům a dobrovolníkům nabízí zázemí renomované neziskové organizace, možnost navázání užitečných kontaktů, v případě oboustranné spokojenosti s prací během stáže možnost další finančně ohodnocené spolupráce a možnost účastnit se dalších projektů nadace.

V současné době hledá nadace dobrovolníky a stážisty na tyto pozice:

  • Dlouhodobé stáže v rámci česko-německých projektů

Náplní práce je asistence při přípravě a zajištění projektů zaměřených na rozvoj česko-německých vztahů a administrativní podpora projektů Nadace. Rozsah práce 10-20 hodin týdně v pražské kanceláři  s nástupem ihned. Organizace požaduje časovou flexibilitu, výbornou znalost češtiny, němčiny a práce s počítačem.

Pokud vás tato výzva zaujala, zašlete do 14. května 2014 své CV a motivační dopis v češtině a němčině na adresu eva.lacinova@forum2000.cz.

  • Rešeršista/ka znalý/á sociálních sítí

Náplní práce je rešeršní práce a tvorba obsahu na sociálních sítích v rámci česko-německého projektu. Mezi podmínky patří zájem o rešeršní práci, historii, česko-německé vztahy, nová média, výborná znalost stylistiky a německého jazyka. Práci v rozsahu 10-20 hodin týdně je možné dělat z domova či z pražské kanceláře.

Pokud vás tato výzva zaujala, zašlete do 14. května 2014 své CV a motivační dopis v češtině a němčině na adresu eva.lacinova@forum2000.cz.

  • Korektor/ka anglických textů

Náplní práce je spolupráce na korektuře textů v anglickém jazyce v rozsahu dle dohody. Nadace požaduje výbornou znalost angličtiny, vysokoškolské studium či vzdělání a zkušenosti s prací korektora.

Pokud vás tato výzva zaujala, zašlete do 12. května 2014 své CV a motivační dopis v angličtiněna adresu lea.zahradnikova@forum2000.cz.

  • Korektor/ka německých textů

Náplní práce je spolupráce na korektuře textů v německém jazyce v rozsahu dle dohody. Nadace požaduje výbornou znalost němčiny, vysokoškolské studium či vzdělání a zkušenosti s prací korektora.

Pokud vás tato výzva zaujala, zašlete do 12. května 2014 své CV a motivační dopis v češtině a němčině na adresu eva.lacinova@forum2000.cz.