Jak vypadá neformální vzdělávání?

– je dobrovolné
– není vedeno pod strulturovaným vzdělávacím systémem (školy)
– obsahuje sdílení zkušeností
– počítá s vlastní motivací
– je flexibilní dle potřeb účastníků
– je přístupné všem
– má právo na chyby (nejsou v něm testy)


„Neformální učení je záměrné, ale dobrovolné učení, které se realizuje v řadě rozmanitých prostředí a situací, v nichž vyučování, odborná příprava a učení nemusejí být nutně jedinou či hlavní oblastí činnosti. Tato prostředí či situace – mohou být dočasná nebo se mohou střídat a příslušné činnosti či kurzy mohou vést profesionální facilitátoři učení (například mládežničtí instruktoři) i dobrovolníci (například vedoucí skupin mládeže). Aktivity a kurzy jsou naplánované, ale zřídkakdy strukturované jako tradiční vyučovací hodiny nebo předměty.“
(Lynne Chrisholm, Mosty k uznávání 2005)

Více se dočtete v online sborníku KoNeV – Konference neformálního vzdělávání.