Workshop v Brně – nebuď ovčan

Organizátoři projektu Nebuď ovčan zvou na brněnský workshop. Ten se koná ve středu 3.4. 2013 v prostorách Muzea romské kultury.

Cílem workshopu je analýza vzdělávacích potřeb založená na testování a interaktivních úkolech. Zjistíte svůj typ v osobnostní typologii a prostřednictvím testu občanských kompetencí zjistíte své silné a slabé stránky v této oblasti.

Workshop je dobrou příležitostí k setkání s novými zapálenými lidmi a aktivními občany či k vzájemnému předání zkušeností a kontaktů pro další společné občanské snažení.

Doba trvání je 3 hodiny – od 14:00 do 17:00. Akce je hrazena z evropských fondů a státního rozpočtu, pro účastníky je zdarma, včetně občerstvení a proplacení jízdného.

Přihlašovací formulář a další informace o projektu najdete zde.

Podle Nebudovcan.cz