Nebuď ovčan, aneb občanské vzdělání všem

Nový projekt s ústředním motem „Nebuď ovčan“ nabádá k zapojení do občanského života a pomáhá k dosažení občanské gramotnosti. Zde je jeho krátké představení.

Také si někdy připadáte proti chování politiků a nadnárodních korporací bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká?

Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního a zodpovědného občana se pak stáváme poslušnou ovcí ve stádu, „ovčanem“.

Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním režimu, a proto nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě.

Toho si všímá evropský projekt „Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí“, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/37.0206 financovaný z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který s ústředním motem „Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“ přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit.

Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Realizovány proto budou zdarma a srozumitelnou formou prezenční kurzy v krajských městech, ale také online semináře a e-learningové kurzy dostupné na internetu. K informování veřejnosti o dalším a občanském vzdělávání probíhají brunche, semináře, workshopy a konference.
Tematicky se vzdělávací kurzy dotýkají Aktivního občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismu a prevence extremismu, Odpovědného přístupu k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji a Odpovědného přístupu k financím. Každému z témat budou věnovány 3 samostatné kurzy.

Podrobné informace o projektu, všech novinkách a termínech najdete na webových stránkách projektu www.nebudovcan.cz.