Nastupte do jedničky!

Ještě stále se můžete hlásit na jedinečné školení o projektu Mládež v akci, konkrétně zaměřené na výměny a iniciativy mládeže, které je realizované pro mladé aktivní lidi zcela zdarma!

Mládež v akci je program Evrospké unie zaměřený na volnočasoví aktivity pro mládež. Program je otevřen všem mladým lidem bez ohledu na úroveň jejich vzdělání nebo sociální či kulturní původ. Program je také určen pracovníkům s mládeží. program má za cíl podpořit neformální vzdělávání, toleranci a zapojení mladých lidí a prohloubit jejich respekt ke kulturním odlišnostem.

Školení je určeno všem, nejen projektovým vedoucím, koordinátorům, ale těm, kdo plánují podat žádost o grant v Akci 1 a dosud nemají praktickou zkušenost s vyplňováním žádostí o grant, potřebují si utříbit informace o programu nebo zjistit novinky, které nám připravila Evropská komise na rok 2012.

V průběhu školení budete seznámeni s novinkami programu na rok 2012. Obdržíte informace o projektovém cyklu a o principech hodnocení projektů. Společně se zamyslíme nad tím, co znamená pojem neformální vzdělávání a jak souvisí s programem Mládež v akci.

Detailně se zaměříme na výměny mládeže, iniciativy mládeže a na projekty participativní demokracie a jejich pravidla, dle Vašeho zájmu. Seznámíme Vás s dalšími typy školení, kterých se můžete zúčastnit. Vyzkoušíte si, jak napsat a vyplnit formulář žádosti o grant, a přiblížíme Vám nejčastější chyby a problémy při psaní a realizaci projektů.

Školení se bude konat od 19.-22.1.2012 v Olomouckém kraji.

Přihlášky posílejte do 5.1.2012.

Info a přihlášku naleznete na webu www.mladezvakci.cz