Nastartujte svou vědeckou kariéru: stáž s Otevřenou vědou

Prestižní stáž v Akademii věd ČR už na střední škole? Je to možné! Přihlaste se do projektu Otevřená věda na dvanáctiměsíční stáž pod vedením zkušených lektorů z řad vědců a výzkumných pracovníků.

Otevřená věda je projektem Akademie věd České republiky, který otevírá svět vědy studentům, učitelům a široké veřejnosti. V rámci tohoto projektu mají talentovaní studenti středních škol ze všech krajů ČR možnost realizovat roční stáž v oboru, který si sami zvolí. 14. ročník projektu bude probíhat v roce 2020 a vy máte nyní příležitost se do něj přihlásit.

Výběr stáže a registrace do projektu

Rozhodnete-li se projektu zúčastnit, musíte se do konce listopadu registrovat na webových stránkách Otevřené vědy. Registrace je otevřena pro studenty středních škol v denním studiu z celé České republiky včetně studentů maturitních ročníků, pokud budou ve studiu dále pokračovat na VŠ nebo VOŠ. 

Svou stáž si můžete vybrat z více než 80 nabídek dostupných pro příští rok v databázi stáží. K vaší přihlášce je potom nutné připojit váš životopis a motivační dopis. Připojit můžete také reference (např. vaše diplomy či osvědčení), to ovšem není povinné.

Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2019.

Přijetí na stáž a její průběh

Na základě vaší přihlášky lektor stáže rozhodne o vašem přijetí. Na každou stáž mohou být vybráni jeden až tři studenti, kteří ji absolvují společně. Stáž trvá od ledna do prosince 2020 (i během letních prázdnin), a to v minimální délce 8 hodin měsíčně na vědeckých pracovištích Akademie věd ČR. Během stáže máte povinnost účastnit se dalších aktivit Otevřené vědy, kterými jsou Veletrh vědy a Studentská vědecká konference.

Stáže se můžete účastnit, i přestože to máte na pracoviště daleko – jízdné vám bude proplaceno. Pokud stáž úspěšně ukončíte, obdržíte certifikát o absolvování programu.

Více informací o stážích si můžete přečíst na této webové stránce. Medailonky stážistů z minulého roku, kterými se můžete inspirovat, najdete na této stránce

 

Zdroj: Otevřená věda