Nadace Via – rozjeď komunitní projekt

Máte nápad, jak zpříjemnit sousedské či komunitní soužití? Máte v hlavě už zrozený konkrétní projekt? Zažádejte o grant Nadace Via a rozjeďte to v programu souSedíme si!

Cílem programu souSedíme si je rozvíjení činorodých a soběstačných sousedských komunit, do jejichž života se může zapojit každý, kdo má chuť a zájem.

Jaký je ideální projekt tohoto programu?

 • takový, který vychází „zevnitř“, z potřeb samotné komunity, a na jehož realizaci se komunita sama významnou měrou podílí
 • projekty, které pracují s jasnou představou a vizí toho, co by se v místní komunitě mohlo změnit a jak
 • zejména projekty na nastartování nových aktivit, podporu čerstvých nápadů a probouzení dosud spících komunit, které mají velký potenciál pro zlepšování mezilidských vztahů

Upřednostněny jsou projekty, které:

 • vycházejí ze znalosti prostředí
 • těží z vnitřních zdrojů komunity (historie, tradice, osobnosti, dovednosti atd.)
 • mají potenciál vzbudit zájem místní veřejnosti (společný zájem žadatele a komunity)
 • nabízejí místním obyvatelům příležitosti podílet se na utváření veřejného prostoru
 • jsou postaveny na dobrovolnické práci (investici vlastního času a odborných znalostí)
 • stojí na skutečné spolupráci a partnerství
 • podporují propojování, setkávání a vzájemné poznávání různých skupin místních obyvatel
 • obohacují účastníky o společné zážitky, nové zkušenosti a dovednosti
 • podporují odpovědnost místních občanů za daný stav věcí
 • posilují společnou identitu a vztah lidí k místu kde žijí i k sobě navzájem

Jaká jsou témata:

 • podpora mezilidských vztahů, sousedské pospolitosti a lokálního patriotismu

Co můžete získat:

 • grant až do výše 100 000 Kč
 • bezplatné vzdělávání (účast na 3 seminářích)

Kdo může žádat:

 • nadace, nadační fondy
 • obce
 • obecně prospěšné společnosti, příspěvkové organizace
 • sdružení obcí, spolky (včetně původních občanských sdružení)
 • účelová zařízení církví (charity a diakonie)
 • ústavy

Svůj projekt můžete přihlásit do 15.4.2015.

Více informací najdete zde na stránkách Nadace Via!

3_a

Zdroj: http://www.nadacevia.cz/cz/granty-a-podpora/podpora-mistnich-iniciativ/sousedime-si-2015-jarni-kolo?utm_source=souSed%C3%ADme+si+-+vyhl%C3%A1%C5%A1en%C3%AD+%28%C3%BAnor+2015%29&utm_campaign=3d88edc8cc-souSedime+si_podzim+2014&utm_medium=email&utm_term=0_3f