Nabídka výměny mládeže v Rumunsku

Pracujete se znevýhodněnými skupinami mládeže? Chcete se naučit, jak jim pomoci se začlenit do většinové společnosti? Vyjeďte na výměnu mládeže do rumunské Onesti.

Organizace Change it! nabízí účast na projektu, který je zaměřen na rozvoj dovedností pomáhajících začlenění mladých lidí ze znevýhodněného prostředí/komunit do většinové společnosti. Projektu se mohou zúčastnit i mladí lidé, kteří s znevýhodněnými skupinami pracují.

 

Počet míst: 6 (5 účastníků + 1 leader)
Věkový limit: 18 – 25 let
Účastnické země: ČR, Rumunsko, Turecko, Španělsko, Bulharsko
Cena: 200 Kč (administrativní poplatek za zpracování)

 

Ubytování a plná penze jsou zajištěny pořádající organizací, doprava bude proplacena zpětně na místě konání akce, a to do výše 170 eur po předložení originálů jízdenek.

Více informací se dozvíte z infopacku, který naleznete na těcho stránkách.

change it

Zdroj: change-it.cz