Nabídka roční EVS v Bratislavě

Zajímáte se o terénní sociální práci a je vám blízká filozofie nízkoprahových zařízení? Není vám lhostejné, jak tráví mládež volný čas a rádi byste přispěli svou činností k pozitivním změnám v komunitě? Bratislavská organizace Mládež ulice hledá jednoho dobrovolníka na roční Evropskou dobrovolnou službu.

Mládež ulice
Mládež ulice. Foto: facebook.com/mladezulice

O projektu

Začátek: březen 2017

Délka: jeden rok

Mládež ulice hledá jednoho dobrovolníka, který se zajímá o terénní práci s mládeží, baví jej volnočasová pedagogika a práce s dětmi a mládeží, je proaktivní, sportovně založený, kreativní, otevřený novým věcem, rád se pohybuje venku a je mu blízká práce v nízkoprahovém zařízení.

Mládež ulice pracuje převážně s dětmi z vyloučených komunit, činnost pracovníků organizace se odehrává přímo na sídlištích a také, jak už název organizace napovídá, na ulicích.

Dobrovolník bude dále vypomáhat s administrativou, s plánováním programu pro organizaci (např. výlety, stanovačky). Navíc bude mít možnost navrhnout si svůj vlastní komunitní projekt za podpory pracovníků organizace. Bude mu také přiřazen mentor.

Ubytován bude v Bratislavě, v bytě společně s dalším dobrovolníkem tohoto programu, dostane měsíční kapesné ve výši 95 EUR, měsíční příspěvek na stravu ve výši 150 EUR a proplacenou městskou hromadnou dopravu v podobě Bratislavské městské karty.

 O organizaci

Občanské sdružení Mládež ulice se zaměřuje na terénní sociální práci a poskytování služeb pro děti, mládež i rodiny z běžného i sociálně znevýhodněného prostředí. Svoji činnost vykonávají od roku 2000.  Mládež ulice je také jednou ze zakládajících organizací Asociace nízkoprahových programů pro děti a mládež, která má za cíl zvyšování kvality poskytovaných služeb a síťování organizací věnovaných této problematice.

Jestliže vás tato nabídka zaujala, zašlete svůj motivační dopis na e-mail tereza.svobodova@mladiinfo.cz, a to do 27. 1. 2017.