Na týden vysokoškolákem

Chceš nahlédnout do prostředí vysoké školy a absolvovat přednášky či semináře z oblasti práva, ekonomie, politologie a mezinárodních vztahů? Chceš se setkat se studenty, kteří sdílejí tvé zájmy? Neváhej a staň se na týden vysokoškolákem na vysoké škole CEVRO institut.

Ve dnech 16. – 20. února 2015 probíhá již V. ročník úspešného projektu Na týden vysokoškolákem na VŠ CEVRO institut. Projekt je určen zejména pro studenty středních škol, ale dveře jsou otevřeny i dalším zájemcům, kteří zvažují studium na vysoké škole. 

 

Koncepce projektu: 

  • účastník si vybere z nabídky přednášek a seminářů (minimální počet – 12)
  • splněné studijní povinnosti budou zaznamenávány ve speciálních výkazech
  • na závěr projektu si účastníci napíší závěrečnou esej, která prokáže jejich nově nabyté vědomosti
  • účastnící, kteří řádně splnili všechny stanovené povinnosti, obdrží Certifikát absolventa

Podmínky účasti:

  • Zaslání vyplněné přihlášky nejpozději do 8. 2. 2015 na adresu ondrej.kubovy@vsci.cz
  • Souhlas střední školy účastníka s jeho zapojením do projektu (pokud nemá jarní prázdniny)
  • Kapacita projektu je omezena, přednost mají dříve přihlášení účastníci
  • Účastník by měl být v době konání projektu plnoletý. Studenti, kteří ještě věku 18 let nedosáhli, by měli spolu s přihláškou dodat i zákonným zástupcem potvrzený formulář Souhlas s účastí nezletilého.

 

 

Zdroj: http://www.cevroinstitut.cz/cz/Clanek/v+rocnik+oblibeneho+projektu+na+tyden+vysokoskolakem/?acid=1