Na stáž do Rady Evropy ve Štrasburku

Chcete pomoci hájit lidská práva, domluvíte se anglicky a zkušenost z mezinárodního prostředí je pro vás zajímavou výzvou? Rada Evropy nabízí neplacené stáže pro rok 2018.

Rada Evropy sdružující 47 evropských států se zaměřuje na ochranu lidských práv a podporu demokracie se sídlem ve francouzském Štrasburku. Nedílnou součástí instituce je Evropský soud pro lidská práva, který dohlíží na dodržování Úmluvy o lidských právech. Organizace má dva oficiální jazyky, jimiž jsou angličtina a francouzština.

Předpoklady pro přijetí:

  • Ukončený bakalářský stupeň
  • Občan členského státu
  • Velký zájem o fungování a oblast působnosti Rady Evropy
  • Znalost angličtiny či francouzštiny na profesionální úrovni

Program stáže: 

  • Zpracování rešerší
  • Příprava podkladů na zasedání
  • Zpracování reportů
  • Účast na zasedáních skupin zpravodajů, na parlamentním shromáždění a dalších
  • Provádění aktualizací webových stránek

Deadline registrace je 15. 11. 2017 a vztahuje se ke stážím, které budou probíhat v období od 05. 03. 2018 do 31. 07. 2018.

Na stáž se můžete zaregistrovat na portálu této organizace.

Zdroj: Rada Evropy