Na stáž do Švýcarska

Příležitost pro všechny, kteří se zasazují o lidská práva a rádi by se věnovali jejich ochraně ve svém profesním životě. OSN nabízí stáže ve Švýcarsku v Komisi pro lidská práva při OSN( OHCHR).
Jako stážista budete mít na starosti podporu a pomoc při aktivitách OHCHR, poskytovaní administrativního zázemí, a mnohé další.

Žádat mohou studenti, kteří jsou zapsáni v magisterském nebo postgraduálním studijním programu v dané oblasti( mezinárodní právo, humanitní, politické, sociální obory). Nutná je plynulost angličtiny nebo francouzštiny. Účastník musí být schopen pokrýt cestovní a ubytovací výlohy, stejně jako náklady na život.

Žádost je třeba dodat s doplňujícími dokumenty. Více k přihlášce naleznete zde.

Obecně se lze přihlásit dvakrát ročně, dle toho, zda je to na květen/červen, tedy je deadline do 30.dubna. Pro podzimní termín,tj. listopad/prosinec je nutné přihlášku vyřídit do 31 řijna. Stáž je minimálně na 2 měsíce, maximálně 6 měsíců.

zdroje: http://europa.eu/youth/eu/article/human-rights-internship-un_en, http://www.ohchr.org/en/aboutus/pages/internshipprogramme.aspx