MZV + NATO = Velká životní příležitost

Pokud jste studenty prezenční formy souvisejícího oboru nebo čerstvými absolventy, je na čase zpozornět. Ministerstvo zahraničních věcí ČR, ve spolupráci s mezinárodním sekretariátem NATO, vyhlašuje výběrové řízení na stáž v bruselském sídle NATO.

Aktuální nabídka na období září 2020 až únor 2021 bude zajímat především studenty a absolventy následujících oborů:

 • diplomacie
 • politologie
 • mezinárodní vztahy
 • bezpečnostní studia
 • evropská studia
 • mezinárodní právo

O Stáži

Letos proběhne již třetí výběrové řízení na půlroční stáž. Důvod, proč se instituce jako MZV a NATO rozhodly umístit vždy na půlrok stážistu/stážistku, je snaha o větší zapojení studentů či absolventů do dění v mezinárodních organizacích. Po dobu výkonu jejich stáže budou 3 vybraní stážisté podporováni stipendiem ve výši 1400 eur měsíčně. Podmínkou je ovšem její řádné dokončení. Kam se mohou uchazeči hlásit?

 • Defence Policy and Planning Division – Nuclear Policy Directorate (NPD)
  • podpora činnosti a zasedání vybraných výborů NATO (Nuclear Planning Group, High Level Group)
  • asistence při přípravě a realizaci klíčových každoročních akcí NPD (např. Nuclear Policy Symposium)
  • rešerše vycházející se zdrojů o jaderné politice
 • Defence Investment Division – Strategy Directorate
  • podpora spolupráce NATO a obranného a bezpečnostního průmyslu
  • pomoc s přípravou NATO Industry Forum
  • asistence při koncepční a plánovací práci NATO k rozvoji vojenských schopností členských zemí
  • podpora vybraných výborů NATO (Conference of National Armaments Directors)
 • Secretary General’s Special Representative for Women, Peace and Security (WPS)
  • asistence při zavádění genderové perspektivy do pravidelných činností NATO
  • akční plány WPS a ochrana civilistů
  • pomoc s činnostmi souvisejícím výborům NATO k tématu WPS
  • rešerše aktuálních článků, analýz a zpráv z oblasti WPS
Sídlo NATO v Bruselu. Zdroj: Archiv NATO

Charakteristika vhodných kandidátů

V případě zájmu se přihlašte, pokud v den podání splňujete následující požadavky:

 • věk min. 21 let
 • probíhající vysokoškolské magisterské studium v prezenční formě (popř. absolventi do 1 roku od ukončení)
 • velmi pokročilá znalost angličtiny, doložená relevantním jazykovým certifikátem
 • komunikativní znalost francouzštiny výhodou
 • znalost Microsoft Office
 • dobré analytické a komunikační dovednosti
 • znalost současného bezpečnostního prostředí
 • aktivní zájem o českou zahraniční politiku
 • časová možnost absolvovat celou dobu stáže, 6 měsíců (výjimkou jsou jen závažné zdravotní obtíže)

Proces přihlášení a výběru

Pokud vás nabídka zaujala a splňujete zmiňované požadavky, stačí se již jen přihlásit elektronickou formou do 12. 6. 2019 23:59. Kompletní přihlášky zasílejte na nkm@mzv.cz (adresát) a  matti_tetrev@mzv.cz (v kopii). Přihláška by měla mít následující podobu:

 • formát .pdf, kde bude vše shrnuto v jednom souboru:
  • název souboru: NIP [Jméno Příjmení] – [název vybrané pozice]
  • součástí něj bude strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • motivační dopis v AJ (max. rozsah je 1 A4)
  • preferovaná jedna pozice, na kterou se chcete hlásit, a proč
  • kopie jazykových certifikátů
  • potvrzení o studiu (v případě absolventů kopie vysokoškolského diplomu)

Proces výběru je v případě této stáže s velkým předstihem. Ačkoli je předpokládaný nástup na stáž v září 2020, má výběr 3 kola. Do prvního budou zařazeni všichni, kteří budou splňovat stanovené požadavky. Budou kontaktováni pouze ti uchazeči, kteří postupují dále, do druhého kola. Zde budou posuzováni zástupci sekretariátu NATO. Třetí kolo proběhne formou osobního pohovoru na MZV ČR v Praze.

Na přihlášce si dejte záležet, jak na formálním zpracování, tak na obsahu. Je dobré použít ve svém životopise a motivačním dopise ta klíčová slova, která mají šanci zaujmout personality. Pokud máte již za sebou praxi z oboru, doplňte do životopisu pomocí odrážek konkrétní činnosti, kterým jste se věnovali.

Po ukončení výběrového řízení musí být vybraní uchazeči prověřeni Národním bezpečnostním úřadem ČR na stupeň T (tajné). Získání bezpečnostní prověrky na tento stupeň zpravidla trvá 6-7 měsíců.

Další informace o stáži lze nalézt také pod odkazy na webových stránkách NATO a Ministerstva zahraničních věcí.

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí České republiky