Můžeme měnit svět kolem sebe!

MůŽeMe! je vzdělávací projekt pořádaný Českou národní agenturou Mládež, který se snaží posílit schopnost mladých lidí aktivně spoluutvářet svět kolem sebe a zapojovat se do témat, která je zajímají či pálí ve veřejném dění. Projekt přivádí dohromady dobrovolníky, kteří chtějí prosadit své originální nápady na to, jak pozitivně změnit konkrétní oblasti veřejného života.

Pro koho?  pro 20-25 dobrovolníků ve věku 15 – 30 let

Kdy?  od konce března 2012 do jara 2013

Kde? v následujících zemích: České Republice, Belgii, Litvě a Maďarsku.

Co nabízíme účastníkům projektu?

  • Příležitost podílet se na unikátním projektu
  • Zajímavé diskuze s experty a partnery projektu
  • Motivaci a podporu při přípravě a realizaci vlastních projektů
  • Finanční podporu z programu Mládež v akci
  • Možnost zúčastnit se mezinárodního školení v zahraničí
  •  Výměnu zkušeností s dobrovolníky z dalších evropských zemí

MůŽeMe! je série 3 víkendových vzdělávacích akcí, během kterých se naučíš:
– komunikovat své názory na veřejnou politiku a navrhovat nápady na její změnu;
– plánovat a vést vlastní projekt;
– získat finanční podporu z programu Mládež v akci;
– pracovat s novými médii.

Snažíme se propojit lidi, kteří jsou motivováni pozitivně měnit společenské prostředí kolem sebe. Tvoje dosavadní zkušeností ani tvoje profese nejsou to jediné, co je pro nás směrodatné. Pokud máš chuť navázat nové kontakty a rozvíjet či prohlubovat spolupráci mezi mladými lidmi a lidmi s rozhodovací pravomocí, budeme velmi potěšeni, když se do projektu přihlásíš.

Máš stále otázky? Kontaktuj Lenku Polcerovou, tel: 221 850 940, email: lenkap@mladezvakci.cz

Přihlášky posílejte do: 26.2.2012 na této adrese

Oficální webpage: http://www.mladezvakci.cz/?id=353