Mládež na netu – najdi svoji rovnováhu!

Kdo z nás nepoužívá Facebook, nehledá články do školy na Googlu nebo nesleduje videa na Youtube? Někdy však trávíme víc času virtuální realitou než tou skutečnou. Nebo už mezi nimi není hranice? Pojeďte zjistit více na seminář Youth on the Net – Find your balance!

Seminář/konference Youth on the Net navazuje na stejnojmennou konferenci z roku 2011 zabývající se kvalitou, bezpečností a zabezpečením informací. Seminář roku 2014 se bude konat 8. – 9. 5. v Lucemburku.

Jeho cílem je stát se platformou pro výměnu znalostí a zkušeností mládežnických organizací, osvětových a poradenských organizací, jak vyváženě používat počítače a nova media.

Výzkumníci a odborníci z hráčského průmyslu se podělí o zasvěcené pohledy věc. Účastníci si vymění metody a vyzkoušené techniky a zjistí, jak prohloubit spolupráci v práci s mládeží a těžit z různých zkušeností a schopností výhody (poradenství, metodologie, didaktika, koordinace atd.). Konference je proto určená pracovníkům s mládeží, vedoucím mládeže, pedagogům, psychologům apod.

Deadline přihlášek je 1. 2. 2014.

Více o kurzu a přihlášení na stránkách Salto Youth Network.