Mírová konference v Japonsku

Studentům z celého světa je určena srpnová Peace Conference of Youth pořádaná v japonské Ocase. Zúčastněte se tohoto pětidenního setkání a přispějte aktivně k podpoře světového míru.

Cílem konference je podpořit mladé vůdčí osobnosti v budování světového míru a s pomocí účastníků definovat, jaké kroky jsou k jeho dosažení nezbytné. Účastníci konference budou diskutovat s profesionály i mezi sebou navzájem, dozví se,iniciativy jsou k budování míru podnikány v současnosti a společně budou hledat nové nápady. Akci pořádá Junior Chamber International Osaka. Více informací se dozvíte na oficiálním webu konference.

Konference se koná 25. – 30. srpna 2014 v japonské Osace.

Akce je určena studentům vysokých škol mladším 25 let. Účastníkům budou proplaceny cestovní náklady, ubytování i strava po celou dobu účasti na konferenci.

Jestliže se chcete konference zúčastnit, vyplňte přihlášku, přiložte svou fotku, doporučení a výkaz o studiu v angličtině přímo do přihlašovacího systému. Uzávěrka přihlášek je 30. května 2014.