Mírová antropologie v praxi

Východoevropské vzdělávací a kulturní centrum (EEECC)  nabízí během letních měsíců zajímavé kurzy a exkurze v Moldavsku, Kosovu, na Kavkaze a na Ukrajině. Společným tématem všech akcí je propojení kulturní antropologie a peacebuildingu do poněkud unikátní prakticko-teoretické mírové antropoogie. EEECC si klade za cíl správně analyzovat, pochopit a vysvětlit jednotlivé mezietnické procesy a tímto způsobem zajistit profesionální přípravu stávajících nebo budoucích mírotvorců a diplomatů pro práci v konfliktním nebo post-konfliktním terénu.

Kurz mírové antropologie se koná na Ukrajině a svým účastníkům slibuje na příklad seznámení  s problematikou etnosociálních konfliktů a úlohou
mezinárodního společenství při jejich řešení, nastartování a zkvalitnitnění profesionální růst zájemců o práci v mezinárodní peacebuildingové sféře.

Terénní exkurze nabízí účastníkům seznámení s  mírovou antropologií přímo v terénu. Nabitý program slibuje návštěvu mnoha míst, zajímavých lidí a organizací.

Vítáni jsou ti, kdo mají dobrodružnou povahu a kamarádského ducha a ocení východoevropskou syrovost a krásu drsné přírody.

Termíny jednotlivých akcí, jejich cenu a program najdete přímo na stránkách Východoevropského vzdělávacího a kulturního centra.

 

Podle eeecc.org