Milé tělo, aspoň to zkusme… O projektu BODYkind

Je naše smýšlení o vzhledu vlastního těla konstruktem společnosti, nebo se přijímáme takoví, jací jsme?

Přemýšleli jste někdy o tom, jaké by to bylo žít v jiném těle? Jaké by to bylo být nejvyšší osobou v místnosti? Mít jinou barvu pleti? Být barvoslepý nebo nevidět vůbec? Jiní lidé mohou mít pocity a zkušenosti, které my nikdy nepochopíme, protože každé tělo je jiné než to jejich. Nikdo by se neměl cítit méně milovaný a ceněný nebo neschopný využít svůj plný potenciál kvůli svému vzhledu. To ale vyžaduje určitou vnitřní práci a také společenskou změnu.

Náš body image se skládá z našeho vnímání, přesvědčení, myšlenek, pocitů i činů, které se týkají našeho fyzického vzhledu. Může ovlivňovat různé aspekty života mladých lidí a mít pozitivní, negativní nebo neutrální vliv na oblasti, jako jsou fyzické aktivity, zážitky ve škole, interakce s přáteli a členy rodiny, partnerské vztahy, prožívání intimity a sexuality, sebevědomí a spokojenost se životem obecně. Není však potřeba se vyhýbat určitým činnostem nebo situacím jen proto, že se nám nelíbí náš fyzický vzhled. Je běžné, že máme negativní pocity ohledně svého vzhledu, ale tyto pocity by neměly stát v cestě přijetí sebe samých a radosti z každodenního života.

Mít povědomí o svém těle, umět si stát za svým vzhledem a tělesnými schopnostmi, nastavit si zdravé hranice a projevovat laskavost a empatii jsou zásadní kroky v procesu vytváření společnosti, která respektuje odlišnosti a rozmanitost nás všech a také našich těl. Nejen jako lidské bytosti, ale také jako případní vedoucí dětí a mládeže, máme tu možnost takovou změnu iniciovat u mladší generace.

Výchova k sebedůvěře

Sebevědomí si lze vybudovat. Jako pracovníci s mládeží můžeme mladým lidem pomoci vytvořit si zdravější vztah ke svému tělu. Během práce s družinou se zaměřte na silné stránky každého z nich. Vyzdvihujte jedinečnost a krásu každého těla s přirozenou zvědavostí a podporou. Vyhněte se vyhýbání tomuto tématu i nepříjemným otázkám, které s ním mohou být spojeny. Pokud máte dojem, že by mohl být negativní vztah k tělu až zraňující nebo vedoucí k tělesným či mentálním onemocněním, doporučte citlivě danému jedinci profesionální pomoc v okolí.

Podporujte kritické myšlení a srovnání body image v čase sami se sebou, nikoliv s ostatními. Pomozte mladým lidem budovat důvěru a rozpoznání intencí v mluvě a chování ostatních. Dbejte na potlačení komentářů a nevhodných poznámek (i u sebe samých) a poukazujte na to, jak mohou být nevhodné a zraňující. Mluvte s mladými lidmi o jejich snech a cílech, o jejich vášních, silných stránkách a přínosech pro ostatní, namísto o vzhledu, oblečení atp.

Bezpečný prostor

Vytvoření bezpečného prostředí, ve kterém se účastníci budou cítit dobře, je klíčové pro realizaci aktivit spojených s tělem. Pomůže vám k tomu několik aspektů, kterých se můžete držet: U každé aktivity byste měli mít jasně stanovený cíl a harmonogram tak, aby byly zřejmé vám i účastníkům (pokud je to nutné). U vysvětlování pokynů buďte co nejvíce srozumitelní a vnímaví vůči nedorozumění i atmosféře v místnosti – často je lepší hned na místě aktivitu upravit, pokud se v ní většina účastníků „necítí dobře“. Pokud můžete, realizujte aktivity ve více lidech, aby se případně jeden mohl věnovat programu a druhý lidem, kteří by potřebovali individuální radu, pomoc nebo třeba i jen někoho, s kým by mohli mluvit mimo hlavní dění (některé aktivity mohou být pro mladé lidi náročné).

Dohodněte se na hlavních zásadách toho, jak budou aktivity probíhat s ohledem na nezraňující přístup, komentáře, možnost opuštění místnosti aj. Ujasnění si těchto zásad hned na začátku pomůže skupině se cítit příjemně. Pozorujte a povzbuzujte, neodsuzujte. Buďte inkluzivní: na jazyku záleží. Sami za sebe si najděte přístup k náročným situacím, uvědomte si své stereotypy a spouštěče a pracujte se „slonem v místnosti“. Pokud vám některá aktivita nevyhovuje, upravte si ji podle potřeb svých i skupiny, se kterou ji budete realizovat. Nezapomeňte na důležitost reflexe a zhodnocení průběhu aktivity a učení, které si z ní odnášíme. A v neposlední řadě vyberte pro aktivity vhodný podpůrný prostor jen pro vaši skupinu.

Základní pojmy

Body image je mentální představa, kterou si jedinec o sobě vytváří, a může, ale nemusí mít vztah k tomu, jak skutečně vypadá. Představa o těle podléhá nejrůznějším zkreslením, která jsou způsobena postoji rodičů, dalšími ranými zkušenostmi, vnitřními prvky, jako jsou emoce nebo nálady, a dalšími faktory. Těžkou formou špatného obrazu těla je tělesná dysmorfická porucha, kdy se nespokojenost s drobnou nebo neznatelnou vadou vzhledu stává těžkou posedlostí.

Zdravý body image znamená, že je tělo vnímáno jako souhrn vzhledu, vitality, zdroje energie a schránky, o kterou se je potřeba starat jak z fyzického, tak psychického hlediska. Potřebuje dostatečný pohyb, výživu, spánek, ale také pohlazení, stříhání nehtů nebo polibek.

Nezdravý body image jsou přehnaně kontrolované nebo nekontrolované myšlenky o vlastním těle, které se promítají do jeho fyzické i psychické struktury. Na škále se mohou pohybovat od přehnaného používání make‑upu přes nemoci spojené s jídlem po umělé úpravy některých částí těl a extrémní obezitu.

Body shaming – zesměšňování na základě tělesných proporcí – je projev, kdy se vlastní nebo cizí tělo popisuje negativně, často s cílem psychicky ublížit nebo zranit. Komentář se může týkat velikosti oblečení, proporcí těla, stylu oblékání, stravování, účesu, úrovně vnímané atraktivity a mnoha dalších aspektů. Body shaming může vést k problémům s duševním zdravím, včetně poruch příjmu potravy, depresí, úzkosti, nízkého sebevědomí a tělesné dysmorfie, stejně jako k celkovému pocitu nenávisti k vlastnímu tělu.

Je těžké být ke svému tělu laskavý,
když vám všichni říkají opak.

Je těžké mít se rád, když jsme neustále vystavováni
nerealistickým ideálům krásy.

Je těžké mít se rád, když je láska k sobě samému
spojena s krásou.

Ale stojí za to to zkusit.

I malé věci mohou mnoho změnit.

Aktivity o těle pro mladé lidi

Ideální tělo v průběhu staletí

Doba45 minut
Pomůckypapíry, lepidla, časopisy, noviny, nůžky, barevné fixy, případně přístup k internetu
PokynyÚčastníci pracují rozděleni do skupin. Každá skupina dostane určité časové období (např. baroko,
18. století, 1920, 1950, 1990, 2024 atd.) a má za úkol vytvořit vizuální prezentaci obrazu body image, který byl v dané době v evropské kultuře vnímán jako ideální. K výzkumu daného období mohou použít internet. Mohou kreslit, malovat, vytvářet koláže nebo použít jinou kreativní techniku. Poté představí své dílo ostatním.

Pokud si jako vedoucí nejsme jistí nebo pokud chceme účastníkům dodat reálný obraz toho, jak se body image v čase měnil, můžeme použít následující videa (jsou v angličtině, ale pro jejich pochopení není znalost jazyka podmínkou):

Otázky k diskuzi a zamyšlení

 • Co je to body image?
 • Proč si myslíte, že se tělesné ideály mění?
 • Kdo ovlivňuje aktuální tělesné ideály?
 • Jaký byl obraz těla před sto lety a nyní v oblasti, komunitě, regionu nebo zemi, kde žijete?
 • Zkusíte si tipnout, jaká bude podle vás ideální podoba těla za padesát nebo sto let? 

Zvyšování sebeúcty jako krok proti body shamingu

Doba45 minut
Pomůckypapír, pera, fixy
PokynyPožádejte účastníky, aby nakreslili obrázek sebe. Měli by napsat alespoň 5 pozitivních komentářů ke svému tělu a 1 negativní. Jakmile budou připraveni, měli by vytvořit dvojici nebo trojici, nejlépe podle vlastního výběru, a být vyzváni ke sdílení. Je možné účastníky vyzvat k tomu, aby si dávali vzájemně i další pozitivní komentáře. Nemusí souviset jen s tělem, mohou odrážet např. i osobní vlastnosti. Po sdílení by se měli vrátit ke svému seznamu, individuálně se nad ním zamyslet a pokusit se napsat 1 ocenění té části těla, kterou předtím komentovali negativně. Po aktivitě si ještě skupina společně sedne a bude provedena reflexe na právě prožitou aktivitu – můžete se pobavit jak o následujících otázkách, tak o čemkoliv dalším, co během zpracování zazní nebo bude účastníky zajímat.

Reflexe

 • Jak jste se cítili při zapisování pozitivních a negativních komentářů během tohoto úkolu?
 • Jak jste se cítili, když jste obdrželi pozitivní komentář nebo potvrzení?
 • Jaký jste měli pocit při vyslovení pozitivní afirmace?
 • Jak jste se cítili, když se negativní komentář změnil v pozitivní potvrzení?
 • Dostáváte/dáváte pozitivní komentáře? Je to dostatečně často?
 • Jak důležitá je laskavost a vzájemné povzbuzování?
 • Jak můžeme posílit své sebevědomí a důvěru v druhé?

Tělo v popkultuře

Doba20 – 30 minut
Pomůckyinternet nebo vytištění textů k písním na výběr
PokynyÚčastníci jsou požádáni, aby vypsali své oblíbené písně, hudební videa, seriály, videohry a filmy, (které se ideálně dotýkají tématu reprezentace těla). Mohou vytvořit jeden seznam jako skupina, či každý svůj vlastní. Po sestavení seznamu mohou účastníci pracovat rozdělení do dvojic nebo malých skupin a vzít si jednu píseň nebo seriál a analyzovat ji na základě otázek k diskusi a zamyšlení. Pokud nemají účastníci přístup k internetu, aby navržená média mohli všichni shlédnout, vybere příklady vedoucí (například „Beautiful –- Christina Aguilera, „Confident –- Demi Lovato, Beautiful People –- Ed Sheeran, Boky jako Skříň –- Ewa Farna aj.)

Reflexe

 • Jak jsou v tomto mediálním produktu zobrazena těla a s tělem související problémy?
 • Máte pocit, že je v tomto produktu reprezentováno vaše tělo / váš typ těla?
 • Máte pocit, že jsou v nich těla prezentována realisticky?
 • Myslíte si, že konzumace médií ovlivňuje vaše vnímání vlastního těla?
 • Proč je podle vás důležité, aby v oblíbených médiích byla zastoupena různá těla?

První dojem

Doba35 minut.
Pomůckyvytištěné obrázky nebo vystřižené fotografie různých osob z časopisů.
PokynyVedoucí se zeptá účastníků, zda někdy slyšeli pojem „stereotyp“ a zda vědí, co znamená. Následuje vysvětlení pojmu, tedy že „stereotyp je zobecněné přesvědčení o určité kategorii lidí“ s uvedením příkladů. Účastníci jsou rozděleni do malých skupin, z nichž každá dostane jeden vytištěný obrázek.

Následuje diskuse:

 • Jaký je váš první dojem z této osoby?
 • Jak byste reagovali, kdybyste tuto osobu potkali na ulici?
 • S jakými obtížemi se tato osoba může potýkat ve svém každodenním životě při interakci s ostatními?
 • Jakým obtížím může tato osoba čelit v souvislosti se svým vzhledem?
 • Existují nějaké výhody, které má tato osoba díky tomu, jak vypadá?
 • Jak byste se cítili, chovali a jednali na místě této osoby?

Během diskuze může facilitátor účastníky vybídnout, aby přijali negativní stereotypy, které mají, ale zároveň byli zvědaví a kritičtí k tomu, co o lidech předpokládají. Na závěr diskuse facilitátor požádá každou skupinu, aby ve 3 větách shrnula, o čem se bavili.

Reflexe

 • Jaký je podle vás účel a funkce stereotypů?
 • Odkud podle vás pochází naše vnímání toho, co je krásné, ošklivé, normální a přijatelné?
 • Jak byste se zachovali, kdyby někdo komentoval někoho, kdo vypadá jinak než on?
 • Co můžeme udělat pro to, abychom byli kritičtější ke svým prvním dojmům a tělesným stereotypům?

Tělo jako projekt identity

Doba60 minut
Pomůcky4 velké listy papíru pro každý stůl, fixy, lepicí lístečky
PokynyAktivita probíhá formou metody World Café a je zaměřena na prozkoumání témat spojených se čtyřmi aspekty nazírání na body image. Cílem je, jak přimět účastníky k zamyšlení se nad vlastním tělem, tak nad způsoby jejich přirozené i nepřirozené modifikace, a jak se na ně jako osoby i společnost dívat.
 • Modifikovaná těla: piercing, tetování, rozsáhlé plastické operace, skarifikace (umělecký způsob zdobení/zkrášlení lidské kůže, například vypalování nebo vyřezávání ornamentů do kůže, tetování aj.), extrémní praktiky modifikace těla běžné v některých kulturách – např. prodlužování krku.
 • Zdravá těla: cvičení, posilování, wellness průmysl, detoxikace, stravovací režimy.
 • Krása těla: produkty a postupy péče o pleť a vlasy, vůně, líčení, kosmetické procedury.
 • Módní těla: móda a trendy, mainstream a subkultury, vyjádření prostřednictvím módy.

Na oddělených místech jsou rozmístěné čtyři stoly se shodným počtem židlí. Na každém z nich je umístěný velký papír s tématem a podrobnostmi témat (viz výše) uvedenými uprostřed listu a s psacími potřebami. Vedoucí představí metodu World Café a vysvětlí, jak aktivita probíhá. Účastníci se rozdělí rovnoměrně k jednotlivým stolům.

Po začátku mají přibližně 10 minut na to, aby u svého stolu prodiskutovali zadané téma. Myšlenky účastníci zapisují na papír na stole. Takto za sebou následují tři další kola, aby všichni postupně byli u každého ze stolů. Lidé se mohou u stolů střídat podle vlastní potřeby.

Po skončení posledního kola skupina, která u stolu seděla, odprezentuje poznatky z papíru ostatním. Následuje diskuze.

Reflexe

 • Vyzkoušeli jste osobně některou z diskutovaných praktik? Jakou jste s nimi měli zkušenost?
 • Uvažujete o tom, že byste některou z nich v budoucnu vyzkoušeli? Pokud ano, proč?
 • Změnila se nyní nějak vaše rozhodnutí ohledně vašich minulých či plánovaných tělesných změn, nebo to, jak se ve svém těle cítíte?

Ať jsi holka, nebo kluk

Téma práce s tělem se netýká jen každého z nás, ať jsme žena, nebo muž, ale také všech lidí kolem nás. Ať chceme, nebo ne, každý si v sobě neseme nějaká stigmata minulosti, ale také momenty, ve kterých jsme svému tělu vděční a máme jej rádi. Je tedy více než důležité na to nezapomínat a vědomě se tématu body image věnovat a podporovat atmosféru přijetí a inkluze všech bez rozdílu. Třída, sportovní oddíl nebo zájmová činnost je pro to ideálním místem, protože zde v uzavřené skupině můžeme nastavit pozitivní oceňování a empatii jako hlavní komunikační prostředek posilování sebedůvěry a přijetí sebe samých.

V rámci projektu BODYkind je kromě metodiky pro pracovníky s mládeží také k dispozici sada audio-cvičení, videa a podcasty. To vše je možné najít na bodykind.life. Projekt je spolufinancován program Erasmus+.

Další zdroje:

 • Instagram projektu BODYkind: bodykind.cz
 • Podcast Sádlo Ridiny Ahmedové o společenském tlaku na ženský vzhled a o cestách k přijetí vlastního těla
 • Podcast Krása Lindy Bartošové přináší zpovědi žen, které se vymezují vůči konvenčním stereotypům krásy
 • Organizace Moje tělo je moje věnující se tématu práce s tělem ve školách
 • Články věnující se tématu body image v časopisu Heroine
 • Iniciativa Free being me pro dívky od WAGGGS
 • Projekt sebedůvěry Dove
 • Kniha Pojetí vlastního těla (Ludmila Fialová)
 • Kniha Body image: psychologie nespokojenosti s vlastním tělem (Sarah Grogan)
 • Kniha Tak mluví tělo: jedinečný systém vizuálního jazyka (Miroslav Krejčíř)