Mezinárodní školení Speak! Listen!

Chtěli byste se aktivně podílet na fungování společnosti, na rozvoji inovativního přístupů a tvorbě společného prostoru pro spolupráci mladých lidí a veřejných orgánů? Potom čtěte dál! 

V březnu nového roku proběhne v rámci projektu Erasmus+: Mládež v akci pětidenní školení „Speak! Listen!“ se zaměřením na zapojování mládeže do procesu rozhodování. Účastnící se dozví více o konceptu aktivní účasti mladých lidí a o jeho možném využití při práci s mládeží. Dalším cílem školení je prohloubit znalosti v oblasti evropské politiky mládeže a získat praktické zkušenosti s procesem plánování, realizace a zhodnocení projektu.

Strava a ubytování jsou hrazeny hostitelskou organizací. Doprava je proplácena zpětně DZS (ve výši 80% skutečných nákladů).

Všichni, kdo mají o účast na školení zájem, musejí vyplnit následující formulář. Uzávěrka přihlášek je 18. ledna 2015!

Datum konání: 1. – 7. března 2015

Místo konání: Maďarsko

Konec registrací: 18. ledna 2015

Výběr účastníků: 29. ledna 2015

Celkový počet účastníků: 25

Kontaktní osoba: Ildikó Gulácsi (ildiko.gulacsi@ncsszi.hu)

Více informací najdete na webovém portálu Salto!

Zdroj: www.eurodesk.cz