Megaphone: public relations pro neziskovky

V posledním říjnovém týdnu pořádá Mladiinfo mezinárodní tréning zaměřený na téma public relations v neziskových organizacích. Chcete zaplnit poslední volné místo pro české účastníky?

Projekt Megaphone bude probíhat od 25. do 31. 10. 2015 v Brně – Soběšicích. Tématem projektu jsou vztahy s veřejností neziskových organizací. Během šesti dnů nabušených poutavých programem pod vedením zkušených lektorů se budeme věnovat následujícím tématům:

– Co je to PR a proč ho v neziskovkách dělat

– Komunikace neziskovek s médii

– Příprava a realizace kampaní

– Vizuální styl neziskových organizací

– Sociální média

Program bude veden neformálními metodami. Přednášky lektorů budou prokládány praktickými workshopy a exkurzemi v brněnských neziskových organizacích.

Účastníky projektu budou pracovníci neziskovek z České republiky, Slovenska, Slovinska, Chorvatska, Makedonie, Ukrajiny, Gruzie, Arménie a Azerbajdžánu.

Hledáme jednoho českého účastníka, který je zaměstnancem či dobrovolníkem neziskové organizace či veřejné instituce a může se účastnit celého projektu. Účast na tréningu je bezplatná, zajištěno je stravování, ubytování a program. Účastník si sám hradí cestovní náklady.

Pokud vás nabídka zaujala, pošlete svůj krátký motivační dopis na e-mail marketa@mladiinfo.cz. Přihlašování je možné do 4. 10. 2015.