Médiální víkend s Nesehnutím v Brně

Už příští víkend, tedy 28.-30.10. se v Brně na Kamenné uskuteční školení na téma vedení kampaní, komunikace s médii a nová média, který pořádá brněnské Nesehnutí.

Přednášet budou například Petr Machálek z Hnutí Duha, Jakub Macek z FSS nebo Vratislav Vozník z Nesehnutí. Na programu budou jak přednášky, tak interaktivní činnosti a kreativní volnočasovky.

Školení je zdarma, zajištěno je i vegetariánské jídlo a pro přespolní ubytování. Potřeba je zaplatit jen vratnou zálohu 200 Kč v kanceláři Nesehnutí nebo na jejich účet.

Podrobný program i s přihláškou najdete přímo na stránkách organizace.