Lidskoprávní stáž na britské ambasádě

Pro zájemce o lidská práva a romskou komunitu je určena stáž na britské ambasádě v Praze. Stáž je spolupořádána ambasádou a nadací Open society found a probíhá od února do dubna 2012. Zájemce během ní získá nové zkušenosti z oblasti lidských práv, migrace, evropských a zahraničnch vztahů i další, podle svého zájmu a schopností.

Pro lepší představu o náplni stáže se podívejte na harmonogram loňské stážistky na stránkách ambasády. Průběh jde však domluvit individuálně podle vašeho zaměření.

Podmínkou je dobrá angličtina a přínos stáže pro budoucí kariéru stážisty. Ten by měl být také schopný týmové práce a flexibility.

Práce stážisty bude v rozsahu 150 hodin měsíčně s odměnou 100 Kč za hodinu. Mimopražští pak mohou získat také příspěvek na dopravu a ubytování.

S přihlašování spěchejte, uzávěrka přihlášek je už 31.12.2011. Přihlášku obsahující váš životopis a motivační dopis v angličtině pošlete na e-mail renata.berkyova@osf.cz.