Lidská práva, ženy a zemědělství v Africe

Glopolis ve spolupráci s Informačním centrem OSN a Americkým centrem zvou na seminář Hledání souvislostí: rozvoj, lidská práva, ženy a zemědělství v Africe. Akce se uskuteční dne 25. května 2012 od 9:30 vPraze u příležitosti Dne Afriky.

Cílem semináře je poukázat na přímou vazbu mezi postavením žen v zemědělství a realizací lidských práv, stejně jako na roli žen v boji proti hladu a chudobě, tedy v naplňování jednoho z Rozvojových cílů tisíciletí (MDG 1). Seminář se konkrétně zaměří na aktuální problémy, kterým africké ženy čelí a pozornost bude věnována také rozvojovým iniciativám z lidsko-právní perspektivy.

Den Afriky připomíná výročí založení Organizace africké jednoty v roce 1963. Tento den představuje zároveň ideální příležitost k zamyšlení nad stavem rozvoje, kterého kontinent dosáhl. Je také vhodným momentem zamyslet se nad podmínkami budoucího rozvoje, který by směřoval k zajištění lepší životní úrovně chudých obyvatel Afriky, hlavně pak žen na venkově. Ženy zde velmi často nemají možnost dostát naplnění ani v oblasti ekonomických či sociálních práv (především práva na potraviny).

Místo konání: Americké centrum (Tržiště 13, Praha 1)
Pracovní jazyky: čeština a angličtina, tlumočení bude zajištěno.
Přihlašování na: konference@glopolis.org