Letní stáže v Amsterdamu

Nově vzniklá mezinárodní organizace Libertas International hledá stážisty, kteří pomohou s organizací projektu zaměřeného na interkulturní učení a studium angličtiny. Úkolem stážistů bude pomoc před projektem, v jeho průběhu i po něm v období od poloviny července do poloviny srpna. Pokud máte zájem strávit prázdninový měsíc v Amsterdamu, přihlašujte se do 12. 4. 2014.

Organizase Libertas International je sdružením mladých expertů z celého světá, kteří usilují o šíření interkulturní výchovy. Letní projekt umožní mladým lidem z celého světa studovat angličtinu a poznat kultury cizích zemí. Úkolem stážistů bude pomoc s přípravou a organizací projektu a také uspořádání prezentace o vlastní zemi pro účastníky projektu.

Stážisté musí mít dobré komunikační dovednosti, být ve věku od 18 do 30 let a být ochotní spolupracovat na přípravě a realizaci projektu od 18. července do 13. srpna 2014.

Stážistům budou pokryty cestovní náklady a poskytnuto ubytování v centru Amsterodamu po celou dobu jejich stáže.

Pokud vás nabídka zaujala, pošlete svůj životopis na e-mail burek@bk.ru. Do předmětu e-mailu napište  “Internship in Amsterdam”. Uzávěrka přihlášek je 12.4.2014.

Více informací najdte na Mladiinfo.eu nebo na oficiálním webu akce.