Letní škola rozvojové spolupráce

Katedra rozvojových studií Univerzity Palackého vyhlašuje soutěž pro žáky středních škol o účast na Letní škole rozvojové spolupráce.

Soutěžící si mohou vybrat, jakým způsobem zpracují jedno z nabízených témat soutěžních prací.

  • „Pocit bezpečí je iluze, v podstatě už jsme ve válce.“ Bezpečnostní a armádní experti ČR na konferenci Bezpečnost budoucnosti – únor 2015
  • „Celý svět je plný zázraků, na které jsme si však tak zvykli, že je nazýváme všedními věcmi.“ Hans Christian Andersen
  • „Než začneš někoho kritizovat, uvědom si, že neměl takové štěstí jako ty.“ F. S. Fitzerald, Velký Gatsby

Možné způsoby zpracování:

  • napiš libovolný slohový útvar
  • vytvoř powerpointovou prezentaci (možné i ve dvojici)
  • natoč videospot (možné i ve dvojici)
  • téma výtvarně zpracuj

letni skola rozvoj spoluprace - Mladiinfo ČR

Proč se na letní školu vyplatí jet? (slovy loňských účastníků):

„Letní škola je dobrá příležitost, jak se jednoduše a bez starostí zúčastnit spousty zajímavých přednášek od lidí, kteří něco skutečně zažili. Taková příležitost se jen tak někde nenaskytne!“

„Odjížděla jsem s příjemnými vzpomínkami, novými informacemi a vědomím, že příležitost pomáhat, vycestovat a něco skrz rozvojovou spolupráci zažít je dost.“

Poplatky: Vybraní účastníci letní školy si hradí pouze dopravu na místo konání a účastnický poplatek 200 Kč. Ubytování, stravování a program jsou zdarma.

Termín pro zaslání přihlášek: do 7. května 2015 (vyplněná elektronická přihláška spolu se soutěžním příspěvkem)

Termín konání: 21. – 26. června 2015

Místo konání: Hájenka – Vsetín – Semetín

Podrobnější informace a kritéria pro zpracování soutěžních témat najdeš na webu katedry.

 

Zdroj: http://www.development.upol.cz/projekty/letni-skola-rs/letni-skola-pro-studenty-ss/