Zažijte skvělé léto s Masarykovou univerzitou: Letní škola anglického jazyka pro studium na vysoké škole

Do zahraničí se letos v létě nedostane, ale přesto byste se rádi zdokonalili v angličtině? Letní škola anglického jazyka pro studium na vysoké škole pořádaná v Brně vám to umožní.

Centrum jazykového vzdělávání (CJV) pořádá v rámci Masarykovy univerzity jazykové kurzy na všech úrovních s cílem zlepšit jazykové schopnosti jak studentů, tak zaměstnanců univerzity. Jazykové kurzy kladou důraz především na akademickou a odbornou stránku jazyka. Kromě toho se CJV také zabývá zkvalitňováním výuky cizích jazyků prostřednictvím spolupráce na nejrůznějších jazykových projektech.

Ilustrační obrázek. Autor: Geralt. Zdroj: pixabay.com. CC0 Public Domain.

Letní škola anglického jazyka pro studium na vysoké škole

Centrum jazykového vzdělání Masarykovy univerzity nabízí Letní školu anglického jazyka pro studium na vysoké škole (English for University Studies Summer School). Čtyřtýdenní jazykový kurz je určen především pro středoškoláky a studenty bakalářského studia. Během kurzu si účastníci rozšíří své akademické a studijní dovednosti v angličtině alespoň na úroveň požadovanou pro úspěšné studium na vysoké škole. Letní škola je vedena kvalifikovanými lektory z Masarykovy univerzity i ze zahraničí, kteří studentům usnadní úspěšné zapojení do akademického světa.

Kdy, kde, za kolik?

Termín: 31. července – 25. srpna 2017

Místo konání: Brno (učebna v budově Masarykovy univerzity na Komenském náměstí 2)

Cena: 3900 Kč / týden (Přihlášení do 16. července 2017.)

           3600 Kč / týden (Přihlášení do 18. června 2017.)

Jak se přihlásit?

Přihlašování je otevřeno do 16. července 2017. Pokud se však přihlásíte do 18. června 2017 získáte slevu na týdenním kurzovném. Program je rozdělen do 4 týdnů zaměřených na různá témata a jazykové dovednosti. Student se může zúčastnit celého programu anebo jen těch týdnů, které ho obsahově zaujaly. Při registraci je důležité objednat patřičný počet týdnů.

Na Letní školu anglického jazyka pro studium na vysoké škole se můžete přihlásit na tomto odkazu.

Více informací o programu najdete na webových stránkách projektu. Případné dotazy zasílejte na email koordinator@cjv.muni.cz.

Organizace Letní školy

Výuka v rámci Letní školy probíhá každý den od 9:30 do 15:00 a je rozdělena do čtyř tématických týdnů, během kterých se účastníci zdokonalí v práci s odborným textem, v ústním a písemném projevu a v poslechu. Studenti si také rozšíří slovní zásobu a vypilují gramatiku. Témata jednotlivých týdnů najdete na následujícím odkazu v angličtině.

Máte už léto naplánované? Přihlaste se na intenzivní kurz angličtiny v září!

V září pořádá Centrum jazykového vzdělávání MU intenzivní kurz rozvíjející komplexní studijní dovednosti v angličtině. Kurz proběhne od 11. do 15. září 2017 v prostorách Masarykovy univerzity v centru Brna a je určen pro středoškoláky, vysokoškolské studenty i zájemce z řad veřejnosti. Tento kurz je skvělou příležitostí pro všechny, kteří si ještě před začátkem semestru chtějí „oprášit“ své znalosti anglickém jazyce.

Více informací o tomto intenzivním kurzu najdete na webových stránkách projektu.

Zdroj: Centrum jazykového vzdělávání MU