Letní kurz o zeleném průmyslu v Budapešti

Zajímáte se o environmentalistiku, „zelený průmysl“ a efektivní využití přírodních zdrojů? Nebo je to dokonce váš obor? Pak je kurz od UNIDO právě pro vás!

United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) Institute for Capacity Development pořádá v roce 2014 nový letní kurz s názvem „Green Industry: Pathways Towards the Industry of the Future“ (Zelený průmysl: Cesty k průmyslu budoucnosti).

Datum a místo: 23. 6  – 4. 7. 2014, Budapešť

Určené pro:

  • studenty Ph.D. zaměřené na technické aspekty a/nebo aspekty politiky green industry  (zelený průmysl)
  • noví, mladí lídři ve veřejném nebo soukromém sektoru, mající na starosti politiku nebo činnosti spojené s tzv. Resource Efficient and Cleaner Production (RECP)
  • členové nevládních organizací zapojených v environmentalistice a její advokacii; zaměstnanci z oboru; podpůrné instituce zodpovědné za poradenství malým a středním podnikatelům (Small and Medium Scale Enterprises – SMEs) s RECP metodologiemi ad.

Účastníci by měli znát globální a národní rámcové podmínky pro rozvoj green industry, měli by znát hlavní koncepty managementu životního prostředí, green industry a efektivního využití přírodních zdrojů. Vyžaduje se velmi dobrá znalost psané i mluvené angličtiny.

Program: dva rozdělené kurzy – čtyřtýdenní v online podobě a dvoutýdenní „osobně“

Účastníci:

  • budou reflektovat technických požadavků na rozvoj green industry i na strategie, politiky, zákony a nařízení potřebné k jeho úspěšnému zavedení
  • prozkoumají institucionální platformy k propagaci a rozšíření RECP metod a dalších ekonomicky i environmentálně udržitelných technologií
  • vyvinou strategie a socio-ekonomické a environmentální cíle green industry

Náklady

Náklady na účast zahrnují školné 550 euro, náklady na ubytování v Budapešti a další náklady spojené s pobytem.

UNIDO nabízí plné a částečné stipendium pro vybrané účastníky v následujících kategoriích: školné, ubytování, cestovní náklady a/nebo stipendium 250 euro.

Přihlášení

K přihlášení potřebujete

  • vyplnit elektronickou přihlášku
  • spolu s ní přiložit životopis včetně seznamu publikací, pokud jsou, a Prohlášení o záměru (Statement of Purpose)

Deadline: 14. 2. 2014