Letní akademie DISCOVER 2017

Jste na střední škole a už teď přemýšlíte, jak strávíte prázdniny? Co takhle zažít týden plný zajímavých přednášek a workshopů na nejrůznější témata a ještě k tomu se skvěle bavit? Přihlaste se na Letní akademii DISCOVER.

Letní akademie DISCOVER je letní vzdělávací kemp, který středoškolákům zprostředkovává atmosféru a interaktivní styl výuky nejlepších světových univerzit. V průběhu jednoho týdne si účastníci mohou vybrat ze široké nabídky workshopů a kurzů, zahrnující obory jako je neurověda, ekonomie či dějiny umění, ale i občanská témata jako například feminismus. Celou nabídku kurzů pro letošní ročník a jejich podrobnější popis najdete na stránkách DISCOVER.

Letní akademie DISCOVER klade důraz na týmovou spolupráci, otevřenou diskuzi a osobní rozvoj. Během trvání akademie se účastníci učí utvářet si vlastní názor a kriticky nahlížet na problematické otázky daného oboru. V neposlední řadě přináší DISCOVER inspiraci pro směřování budoucího studia, možnost poznat nové mladé lidi se stejnými zájmy a zažít super léto plné sportovních, kulturních a vzdělávacích aktivit.

http://discover.sk/wp-content/uploads/2013/01/august2015_vsichni-970x360.jpgZdroj: discover.sk

Letní akademie DISCOVER

V létě 2017 DISCOVER pořádá dva turnusy určené pro české a slovenské studenty a jeden mezinárodní turnus pro středoškoláky z celého světa (s omezeným počtem míst pro české a slovenské studenty).

Česko-slovenské turnusy: 9. – 16. července 2017 v Beluši (SR)     a    19. – 27. srpna 2017 v Podskalí (SR)

Mezinárodní turnus: 23. – 30. července ve Svatém Janu pod Skalou (ČR)

Kdo se může přihlásit?

Přihlásit se můžou středoškolští studenti z Česka a Slovenska s rokem maturity od 2017 do 2020.

Vhodní zájemci by měli mít:

  • hlubší zájem o témata, kterým se věnují kurzy Letní akdemie DISCOVER,
  • čas připravit se na letní akademií, např. přečtením přibližně 100 stran textu,
  • schopnost prezentovat vlastní názor a ochotu poslouchat názorům ostatních.

Jak se přihlásit?

Přihlásit se můžete vyplněním registračního formuláře a zasláním odpovědí na dvě esejové otázky. Veškeré podmínky přihlášení naleznete na tomto odkazu.

Přihlašování probíhá ve čtyřech kolech, z nichž první končí již 28. února 2017 a poslední 30. května 2017. Při posledních kolech můžou být turnusy již z větší části obsazené, neváhejte se proto přihlásit, co nejdříve.

Poplatek

Základní účastnický poplatek je 210 € zahrnující ubytování, stravu, materiály, cestovní výdaje lektorů a náklady na celoroční přípravu Letní akademie DISCOVER.

V případě nedostatku finančních prostředků může být účastnický poplatek snížen na 170 € či úplně prominut.

Více informací o Letní akademii DISCOVER a video z předchozích ročníků můžete najít na webových stránkách projektu.

Zdroj: Letní akademie DISCOVER