Další INEXpub, který se uskuteční 28. 5. 2014 v Praze má podtitul „Role školy v aktivizaci mladých lidí?“ neboli souvislosti mezi formálním (školním)  a neformálním vzděláváním.

Květnový INEXpub se bude konat 28. 5. 2014 od 19 hod v Café v Lese v Praze. Bude se věnovat souvislosti mezi neformálním vzděláváním (za které lze považovat i dobrovolnictví) a formálním školním vzděláváním.

Má zapojení mladých lidí do vzdělávacích projektů a dobrovolnických aktivit souvislost s jejich zkušeností ze školních lavic? Motivoval vás někdo na půdě školy k tomu, aby se takto zapojovali? Škola hraje zásadní roli při formování mladého člověka – buď na něm nemusí zanechat žádnou stopu, nebo jej může vést k aktivnímu občanství. Jak  docílit, aby bylo v zájmu učitelů být příkladem svým žákům a inspirovat je?

Hosté debaty:
PhDr. Miroslava Kovaříková, PhD. – zástupce akademické obce, Pedagogická fakulta UK
Mgr. Jan Dušek – středoškolský vyučující ZSV a dějepisu zasazující se o aktivní přístup učitelů
Bc. Tomáš Bederka – student magisterského učitelského oboru na UK

Půjdete? Pak je třeba potvrdit svou účast na Facebookových stránkách akce. Dále můžete sledovat novinky ohledně InexPub a dění v DoKu na stránkách Dobrovolnického klubu.