Kurz The Liminal Path

Organizace LPCS pořádá ve Švýcarsku mezinárodní kurz na témata přechodu do dospělosti a jak se vypořádat s dvojznačností dnešní doby a se změnou.

Mezinárodní kurz The Liminal Path nabídne 18 účastníkům z různých zemí Evropy od 1. do 7. 6. 2014 cestu, jak se vypořádat s přechodem do dospělosti, s dvojznačností mezi tlakem na ukončení formálního vzdělání a zapojením se do trhu práce a hodnotami neformálního vzdělávání a s tím, jak zvládat změnu a nejistotu.

Během kurzu budete chodit po švýcarských horách, spát v horských chatách, zkoušet různé techniky neformálního vzdělávání i mít jenom čas pro sebe.

Jste-li pracovník s mládeží, trenér nebo mladý lídr, přihlašujte se na stránkách SALTO do 10. 4. 2014.

Organizátoři hradí 70 % cestovních nákladů, ubytování a stravu. Zas kurz se platí 75 euro. Pokud by to pro vás bylo příliš, organizátoři jsou otevření individuální domluvě.