Zajímá vás náboženství? Chcete se potkat s lidmi z Polska, Španělska ale i z Palestiny nebo Egypta? Zkuste školení Enjoy Treshold!

„Enjoy treshold“ – to je název nového školení , které pořádá nezisková organizace DO SVĚTA v Novohradských horách v České republice. Školení proběhne od 28.srpna 2014 do 2.září 2014. Jeho hlavním cílem je trénovat a motivovat mladé lidi v práci s tématy jako jsou duchovno, náboženství s porozuměním, tolerancí a respektem. Projekt je financovaný programem Mládeže v akci. Jídlo a ubytování je zajištěno.

 

Program má tři základní části:

1.Začátek: Jeden a půl dne seznamování se, team-buildingu, budování důvěry ve skupině.

2. Prostřední část: Pět dnů tréninku zkoumání hlavních cílů  školení. Důraz se bude klást především na přenos těchto zkušeností do jejich života .

3. Konec: Dva dny teorie – pracovníci budou rozvíjet projekty a aktivity, o tom jak aplikovat poznatky ze školení v jejich každodenní práci v komunitách. Účastníci se také se budou budou věnovat novým metodám a aktivitám na téma duchovna a mládežnické práce.

Školení je určeno 28 mladých pracovníkům  z 12 zemí – Itálie, Rumunska Španělska, Irska, Velké Británie, Nizozemí, Polska, Bulharska, Egypta, Izraele a Palestiny . Zájemci mohou posílat přihlášky nejlépe do 10. 6. 2014 na těchto stránkách.