Korespondenční seminář KSICHT

Jste středoškolákem a chemie je vám blízká? Pak si nesmíte nechat ujít KSICHT – Korespondenční Seminář Inspirovaný Chemickou Tematikou! 

O co jde?

Korespondenční seminář KSICHT je soutěž, kdy během roku řešíte čtyři série úloh z oblasti chemie. Vypracované úlohy pošlete organizátorům soutěže, kterými jsou studenti PřF UK, VŠCHT, PřF MUNI a dalších vysokých škol. Ti vám vše opraví, ohodnotí a spolu s řešením a novým zadáním pošlou zpět.

Zároveň se také během roku můžete zúčastnit několika společných výletů. Ti nejlepší se pak mohou těšit na závěrečné soustředění na PřF UK.

Jak se zapojit?

  • Vyplňte přihlášku
  • Vypracujte první sérii úloh, kterou zašlete buď poštou, nebo elektronicky
  • Termín pro odeslání první série je do 7. 11. 2016

Aktuální úlohy a všechny další potřebné informace naleznete na webových stránkách KSICHTu.

 

 

Zdroj: KSICHT