To, že naše myšlenky představují podstatnou část našeho života, je nadmíru jasné. Uvědomuješ si, jak moc mohou být problémy i nesnáze ovlivněné myšlením a vyjadřováním? Co takové stížnosti? Podzimní splín k nim přímo vybízí…

„Když se ti něco nelíbí, tak to změň. Když nemůžeš změnit to, co se Ti nelíbí, změň svůj postoj. Nestěžuj si.“

Will Bowen

Will Bowen, autor světoznámé knihy Svět bez stížností, i s tím související nestěžovací výzvy, mluví jasně. Spokojenost se svým životem přijde až v té chvíli, kdy zachodíme svůj každodenní zvyk stěžování si. Schválně, kolikrát jsi už dneska zanadával/a na počasí, na to, jak nemožně vypadáš ve svém oblečení, nebo nad nesmyslností tohoto světa?

svět bez stížností
Svět bez stížností. Zdroj: FB Svět bez stížností

Postěžuj si, bude ti líp

Will vyvrací i poměrně často opakované klišé. Stížnosti a jejich ventilování nepřispívá k lepšímu stavu mysli, ani k uvolnění, jak se může zdát. Aby docházelo k vědomější práci s myslí a ke kontrole slov, Will identifikoval celkem pět oblastí, do kterých spadají nejčastěji řečené stížnosti:

  • Získání pozornosti

Jak snadno začít konverzaci? Co takhle stížnost na moc velké horko, nepřestávající déšť, na zlobivé děti, na práci… Člověk používající tento typ stížností ve skutečnosti volá po pozornosti, chce si s někým opravdu popovídat, jen neví, jak jinak zaujmout.

  • Vzdání se odpovědnosti

„Mně nikdy nikdo nepomůže, stejně s tím nic nenadělám…“ Podle autora dochází k používání těchto slov proto, že se daní lidé chtějí zbavit odpovědnosti za svůj život, nechtějí ho pevně držet ve svých rukou a nést následky svých rozhodnutí.

slova, stížnosti
Ilustrační obrázek. Vybírej svá slova, kontroluj stížnosti. Zdroj: unsplash.com. Autor: Brett Jordan
  • Vzbuzení závisti

Do této oblasti Will zahrnuje nejen vychloubání, a s tím spojeným pocit „jsem ten lepší“, ale i pomlouvání ostatních. Postěžování si na nesnesitelnou matku nebo nemožného manžela problematický vztah nevyřeší, spíše naopak. Postoj, který zaujímáme vůči druhým, bývá totiž často zrcadlen nazpět.

  • Získání moci

Sem patří jednoduché vytváření si podpory a obliby za pomocí stížností vůči svému rivalovi.

  • Omluvení špatného výkonu

Určitě to znáš taky. Používání všemožných výmluv, proč to nejde, vždy se najde nějaký háček… Autor v této kategorii vidí alespoň jedno pozitivum, že se daný člověk pokusil něco udělat.


„Když tvrdíte, že něco nejde, ve skutečnosti říkáte, že to nechcete.“

Sadhguru Jaggi

Ilustrativní obrázek. Autor: geralt. Zdroj: pixabay.com

Stížnosti musí pryč ze života

Pokud cítíš, že potřebuješ ve svém životě změnu, všímáš si, že stížnosti ovládají spíše tebe, dej šanci 21denní nestěžovací výzvě. Jako návod ti může posloužit zmíněná kniha, obohacená o fialový nestěžovací náramek, který se přendává z pravé ruky na levou při každé stížnosti. Při každém novém „zanadávání“ nebo pomluvě začneš znovu.

Nebo si jednoduše vyber svůj náramek, gumičku, funguje i mince v kapse, a pusť se do práce! Jde o to vydržet bez stížností co nejvíce dnů v řadě. Kouzelných 21 dní, které po pár měsících hravě bez stížností zvládneš, znamenají, že sis vytvořil/a nový, zdravý návyk.

Výzva se řadí mezi ty náročnější, ale stále nezapomínej i na svou intuicí či selský rozum, jde především o vědomější všímání svých slov, o nalezení původce trablí nebo i špatné nálady…