Konference o genderově podmíněném násilí

Zajímáte se o lidská práva a konkrétně třeba o genderově podmíněné násilí? Pokud ano, určitě čtěte dál!

V květnu letošního roku proběhne v Praze konference s názvem „Evropa bez genderově podmíněného násilí: Od závazků k činům“. Hlavním organizátorem akce je Nadace Open Society Fund Praha spolu s agenturou Evropské unie pro základní práva a Radou Evropy. Konference je součástí rozsáhlejšího programu „Dejme (že)nám šanci“.

V Praze se můžete těšit na zástupce ze zemí realizující za podpory Norských fondů programy v oblasti domácího a genderově podmíněného násilí. Jedná se o následující státy: Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Polsko, Rumunsko a Slovensko.

Konference se účastní nejen politici, ale také další vysoký státní úředníci, experti, pracovníci z praxe a výzkumníci. Účastníci budou moci sdílet své zkušenosti, názory a postupy v oblasti prevence a boje proti genderově podmíněnému násilí. První den konference se můžete těšit na prezentaci a diskuzi k Národním akčním plánům prevence domácího násilí nebo například na panel „Násilí a role mužů – prevence a efektivní intervence“. Druhý den vás čekají tematické workshopy ke klíčovým oblastem problematiky za účasti mezinárodních expertů a expertek.

Pokud byste se chtěli konference účastnit je nutná registrace na následujících stránkách: www.dejmezenamsanci.cz. Podrobnější program najdete zde.

Datum konání: 27. a 28. května 2015

Místo konání: Praha

zenam_sanci

Zdroj: www.dejmezenamsanci.cz