Konference Dobrá praxe v práci s NEET mládeží

Centrum pro veřejnou politiku (Schola empirica) pořádá mezinárodní konferenci Dobrá praxe v práci s mládeží neúčastnící se vzdělání, zaměstnání či přípravy na zaměstnání. Do konce března máte možnost přihlásit se a dozvědět se více o problematice nezaměstnanosti mladých.

Konference je pořádána v rámci projektu Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí. NEET, neboli not in employement, education or training jsou mladí lidé ve věku od 14 až 26 let, neúčastnící se vzdělání, zaměstnání či přípravy na zaměstnání.

Na programu setkání je prezentace programů  Přenos know-how práce s mladými lidmi ohroženými ztíženým uplatněním na pracovním trhu a s tím související sociální exkluzí, Nacro (Velká Británie), Youth Association (VelkáBritánie), prezentace dobré praxe z Walesu, projektu Jak překonat problém nezaměstnanosti mládeže a diskuse.

Akce se koná 14.4. 2014 v Vzdělávacím Institutu České Charity, Máchova 7 v Praze.

V případě zájmu o konferenci napište na emailovou adresu: cpvp@cpvp.cz  do 31. března 2014.