Zapojte se do programu KOMPAS a využijte svůj volný čas smysluplně!

Pracujete rádi s dětmi? Chcete se seznámit s podobně naladěnými lidmi? Máte dvě hodiny volného času týdně? Pak se přihlaste jako dobrovolník do programu KOMPAS! 

Hestia – centrum pro dobrovolnictví nyní hledá dobrovolníky do mentoringového programu KOMPAS aneb KOMunikace, PArtnerství, Spolupráce. Do programu se můžete zapojit v Praze.

Co vás jako dobrovolníka čeká? 

Jako dobrovolník se s dětmi budete setkávat 1x týdně na dvě hodiny po dobu pěti měsíců. Dobrovolníci pracují se skupinou šesti až osmi dětí. Tyto děti pochází ze znevýhodněných podmínek (neúplné rodiny, smrt v rodině nebo nemohou docházet na zájmový kroužek).

Společně s ostatními dobrovolníky a dětmi se budete věnovat sportovním a výtvarným aktivitám, které pomohout dětem rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti, např. schopnost spolupráce atp.

Proč se zapojit?

Benefitem pro dobrovolníky je možnost seberealizace, supervize, potvrzení praxe či každoroční Víkendovka pro dobrovolníky programů Hestia.

Jak se přihlásit?

Napište na kompas@hest.cz koordinátorce programu KOMPAS Adéle Hrdličkové.

 

Zdroj: Hestia