Klíčení, aneb rosteme s dětmi

Pokud pracujete s dětmi v jejich volném čase, připravujete pro ně neformální vzdělávací programy, vedete oddíl, klub nebo třeba školní družinu, bude vás zajímat, že Pionýr v roce 2013 uzavřel tříletý projekt Klíčení.Projekt Klíčení je podpořený Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. A proč by vás to mělo zajímat? Výstupem projektu jsou čtyři navazující výchovné programy pro různé věkové kategorie tvořené s cílem přiblížit je i dětem se specifickými potřebami ve vzdělávání. Klíčení se zaměřuje na děti hyperaktivní, sociálně vyloučené, trpící smyslovými poruchami či vadami řeči, nadprůměrně nadané a podobně.

Všechny tyto podklady jsou volně k dispozici a určitě se budou hodit i tomu, kdo nepracuje cíleně s dětmi se zvláštními potřebami.

K jednotlivým programům vznikly sady písemných podkladů. Každá sada obsahuje stručné informace o dětech se speciálními vzdělávacími potřebami a základní postupy práce s nimi, dále jednotlivé metodické listy k daným činnostem a pracovní listy, které se dětem nakopírují a s nimiž tvoří daný úkol.

Činnosti jsou rozdělené do pěti oblastí: člověk a společnost, příroda, umění, sport, technika. Každý metodický list podrobně rozpracovává jednu aktivitu. Naleznete v něm údaje jako čas na přípravu, čas na realizaci, v jakém ročním období se dá provádět a zda vyhovuje víc prostředí v přírodě, nebo v klubovně, vyžadovaný počet účastníků a seznam potřebného materiálu. Dále seznámení se s cílem dané činnosti (tj. co daná aktivita u dětí rozvíjí), návod, jak děti motivovat, co jim ke hře říci, a samotný postup, doplněný někdy i o fotografie. Je zde popsán i doporučený přístup k dětem se zvláštními vzdělávacími potřebami, rady, na co si dávat pozor.

Jednotlivé výchovné programy zahrnují celou řadu témat:

  • Mláďátka a Zvířátka – pro nejmladší věkovou kategorii – začínající školáky a děti z 2. třídy ZŠ
  • Putování se psem – pro děti mladšího školního věku – ze 3. – 5. tříd ZŠ
  • Tajemství staré truhly – pro děti staršího školního věku – ze 6. – 8. tříd ZŠ
  • Osmá planeta – pro mladé lidi starší patnácti let, kteří chtějí pokořovat hranice, poznávat své limity, ale i sami sebe.

Další rozsáhlé informace a hlavně všechny materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.

Pracovní tým Klíčení žádá také o zpětnou vazbu.  S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení.