Kanadské veľvyslanectvo hľadá stážistu

Máš organizačné schopnosti, ovládaš cudzie jazyky a nebojíš sa výziev? Táto stáž je potom pre teba! Veľvyslanectvo Kanady v Berlíne ponúka v roku 2016 štyri platené stáže v politickej sekcii. Každá stáž má trvanie tri mesiace.

Základné požiadavky na uchádzača

Vzdelanie: ukončený minimálne bakalársky stupeň vysokoškolského vzdelania so zameraním na politiku, medzinárodné vzťahy, žurnalistiku, prekladateľstvo, prípadne iný príbuzný odbor.

Jazyky: žiadateľ by mal plynulo ovládať nemecký a anglický jazyk v písomnej aj ústnej podobe. Prínosom je aj ovládanie francúzskeho jazyka.

Iné požiadavky: Orientácia v nemeckom politickom systéme, s dôrazom na domácu a zahraničnú politiku Nemecka a Kanady.

Uchádzač o stáž má byť schopný pracovať samostatne aj v kolektíve. Má mať zmysel pre detail a organizačné schopnosti. Kandidát by mal byť schopný efektívne využívať multitask.

Vyžaduje sa dobrá počítačová gramotnosť, ďalej skúsenosti s výskumom a najmä ochota zoznámiť sa s vnútornými počítačovými programami veľvyslanectva.

9260-liga-mistru

Náplň práce

Podpora politickej sekcie prevedením rôznych výskumných úloh (hlavne na báze internetových zdrojov), vypracovanie správy a poskytovanie podkladov týkajúcich sa aktuálnych politických otázok (väčšinou o Nemecku).
Súčasťou by bol aj denný mediálny súhrn o nemeckom politickom prostredí podľa priorít politickej sekcie (písané v angličtine).
Pomoc pri organizovaní podujatí, ktoré sa konajú na veľvyslanectve, rovnako ako pri oficiálnych návštevách kanadských delegácií či hosťujúcich prednášajúcich v Nemecku.
Pomer výskumu a organizačných úloh je zhruba 50:50.

Informácie o podávaní žiadostí na stáž

Každá zo štyroch ponúkaných stáží má trvanie tri mesiace. Stáž je k dispozícii len na plný úväzok. Mesačná mzda je 450 €.

Žiadosti môžete posielať v nasledujúcom rozmedzí:

Od 4. januára do 31. marca 2016 – Uzávierka prihlášok: 23 september 2015
Od 1. apríla do 30. júna 2016 – Uzávierka prihlášok: 04.12.2015
Od 1.júla do 30. septembra 2016 – Uzávierka prihlášok: 11. marca 2016
Od 3. októbra do 30. decembra 2016 – lehota na podanie prihlášok: 10.06.2016

V prípade záujmu je potrebné zaslať žiadosť s motivačným listom a životopisom, ktoré budú napísané v angličtine (max. veľkosť 1 MB), na emailovú adresu brlin-gr@international.gc.ca  Nepripájajte fotografie ani referenčné listy.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na trojjazyčný telefonický rozhovor, a to v nemčine, angličtine a francúzštine. Na pohovor budú kontaktovaní len vybraní uchádzači.

Viac o tejto ponuke sa môžete dočítať TU.

Zdroj: Európske noviny