Jste nadšenci do IT? Cena Czechitas je opět tu!

Jste studentka a obhájila jste v posledním roce bakalářskou práci v oblasti IT? Ráda byste své usilí využila dál, zdokonalila svůj projekt, získala užitečné zkušenosti a třeba i vyhrála finanční odměnu? Cena Czechitas je opět tu a je právě pro vás!

Czechitas je nezisková organizace, která se zabývá vzděláváním nejen žen a dětí v oblasti IT. Organizace pořádá od roku 2018 soutěž o nejlepší dívčí bakalářskou práci v oblasti IT. Cílem Ceny Czechitas je upozornit na nadané dívky zapálené do IT a pomoci jim zrealizovat jejich projekty. Dívky budou mít možnost konzultovat s odborníky z praxe a ukázat ostatním ženám, že v oboru IT nejsou úspěšní pouze muži.

Jak soutěž probíhá?

Přihlašování do soutěže probíhá od 31. 1. 2020 až do 27. 2. 2021. Soutěž je rozdělena do dvou spádových oblastí – Čechy a Morava. Následně vybere porota 4 finalistky z každé oblasti, které absolvují měsíční mentoring u vybraných partnerů soutěže. Cílem mentoringu je rozvinout nápady bakalářské práce a připravit se na závěrečnou prezentaci.

Celá soutěž bude zakončena galavečerem v Brně, kde finalistky odprezentují své projekty a porota vybere vítězky.

V loňském roce byly oceněny například projekty zabývající se modelem pohybu šetinohého kráčejícího robota, návrh zařízení využívající technologii RFID pro identifikaci závdoníků nebo vizualizace pro robotickou platformu RoFI.

Výherkyně Ceny Czechitas 2O2O – Mladiinfo.cz, Zdroj: czechitas.cz

O co můžete u Czechitas soutěžit?

Celá účast v soutěži Cena Czechitas vám přinese spoustu užitečných zkušeností a možnost konzultovat svůj projekt s řadou odborníků, od kterých uslyšíte důležitou zpětnou vazbu. Váš projekt nemusí zůstat pouze na papíře a dostane tak šanci k realizaci. Během celé soutěže získáte kontakty nejen na odborníky z praxe, ale také na inspirativní mladé lidi s podobnými zájmy. V neposlední řadě dostanete možnost vyhrát 5000 Kč a věcné ceny.

Pravidla soutěže

Pro přihlášení do soutěže je potřeba mít úspěšně obhájenou bakalářskou práci na téma související s IT v období od 1.3. 2020 do 28. 2. 2021. Podmínkou pro přihlášení není složení státní závěreční zkoušky.

Cena Czechitas nepřijímá práce pouze od studentek z fakult informatiky, ale otevřeně vítá i všechny ostatní projekty, které se nějakým způsobem dotýkají oboru IT.

Porota bude posuzovat zejména:

  • Originální nápad
  • Kvalitu zpracování
  • Přesah do praxe
  • Inovační potenciál záměru
  • Posun projektu v rámci mentoringu
  • Prezentace na závěrečním galavečeru

Přihlášky do soutěže posílejte do 28. 2. 2021 přímo na webu Czechitas.

Nesplňujete podmínky? Podívejte se na ostatní soutěže na webu mladiinfo.cz.

Zdroj: Oficiální web Czechitas.