Jednání s uprchlíky: Zúčastněte se konference v jordánském Ammánu!

Zajímá vás aktuální téma integrace menšin a migrace? Zúčastněte se konference Jednání s uprchlíky: od výzev k příležitostem a zjistěte jak můžete pomoci i vy! 

Konference Jednání s uprchlíky: od výzev k příležitostem shromáždí nevládní organizace a organizace pro práci s mládeží za účelem analýzy situace uprchlíků z pohledu zkušeností z Jordánska a hledání pozitivního modelu začleňování.

Hlavním cílem konference je hledat možné cesty pozitivní integrace uprchlíků v hostitelských zemích a zmocnit nevládní organizace a organizace práce s mládeží k používání inovativních metod a přístupů k lepší integraci uprchlíků do místní komunity, s ohledem na všechna možná omezení zákony jednotlivých krajin.

Konferenci organizuje organizace Salto-Youth EuroMed a uskuteční se 23. – 26. 10. 2017 v Ammánu v Jordánsku.

Amman citadel. Autor: MajdiSanhan. CCo Public Domain. Zdroj: pixabay.com

Konference se zaměří na tyto specifické prvky

 • úloha práce s mládeží při řešení problému s uprchlíky  (na různých úrovních jako nevládní organizace, obce, mládežnické nevládní organizace, instituce…)
 • příběhy o úspěšnosti a osvědčené postupy týkající se začleňování uprchlíků na místní úrovni
 • mapování potřeb nevládních organizací, organizací pro práci s mládeží, institucí, které pracují s uprchlíky
 • síťový prostor mezi zúčastněnými organizacemi pro budoucí spolupráci na mezinárodní úrovni

Konference se pokusí vyjasnit

 • terminologií, pokud jde o uprchlíky, a rozdíly mezi uprchlíky, žadateli o azyl a migranty
 • celková situace uprchlíků: politická, sociální a občanská práva

Sdílení zkušeností o situaci uprchlíků bude zásadní pro vzájemné porozumění.

Tematické diskuze se zaměří na

 • posílení postavení žen
 • integrace uprchlíků do místní komunity
 • zdraví a pohoda
 • trh práce
 • sociální vnímání uprchlíků a změna vnímání

Výdaje:

Tenhle projekt je financovaný programem Erasmus+  Mladí v akci.  Výdaje, které se týkají účasti na konferenci (ubytování, cestování…) budou proplaceny, kromě účastnického poplatku, který se liší v závislosti na krajině.

Přihláška:

Přihlásit se můžete zde: salto-youth.net

Přihlášku je možné podat do 7. 8. 2017.

Kontakt:

Jestli máte otázky, pište mail Federice na federica@salto-youth.net

Zdroj: yia18.org