Jak vidí studenti budoucnost Evropy?

Jak si představují čeští a slovenští středoškoláci a vysokoškoláci budoucnost Evropy? Jaký postoj zaujímají k českému předsednictví a e-mobilitě?

Skvělí lidé, nové poznatky a diskuze zahrnující budoucnost Evropy

Takto by se dala v několika slovech shrnout letošní Youth Conference in Prague, která se konala od 3. do 5. listopadu 2021. Konferenci pořádal Institut pro evropskou politiku EUROPEUM

Během tří nabitých dní jsme měli možnost diskutovat o aktuálních tématech, která hýbou Evropou a to jak mezi sebou, tak i s mnohými odborníky. 

Setkali jsme se tak například s odborníkem na elektromobilitu Michalem Hrubým, Jakubem Dürrem z Ministerstva zahraničních věcí, poslankyní Evropského parlamentu Ditou Charanzovou a dalšími zástupci Centra EUROPEUM. S nimi jsme diskutovali témata týkající se především elektromobility, českého předsednictví v EU a kybernetické bezpečnosti

budoucnost Evropy
Diskuze o českém předsednictvím v Radě EU se senátorem Mikulášem Bekem

A jaká doporučení jsme vypracovali?

Závěrečný den konference byl věnován především vypracování doporučení do Konference o budoucnosti Evropy. Shodli jsme se na několika návrzích, které by se mohly promítnout do budoucího směřování Evropské unie:

  • zvýšení mediální kompetence občanů (např. zavedením k tomuto určených kurzů)
  • více kladeného důrazu na novodobé dějiny v rámci hodin dějepisu 
  • nastávající předsednictví České republiky v Radě EU by mělo být využito ke zvýšení povědomí občanů o fungování Evropské unie, informovanosti občanů o příležitostech aktivního občanství .
budoucnost Evropy
Práce v týmu na závěrečných doporučeních. Zdroj: archiv autorky.

V oblasti klimatické změny jsme se shodli na tom, že tento problém je nutné řešit a nebrat jej na lehkou váhu. Akcentujeme zapojení odborníků ze všech dotčených oborů. Zastáváme názor, že je nutné při zavádění ekologických opatření chránit ty nejchudší vrstvy obyvatel, aby nebyly nařízeními tvrdě zasaženy. V oblasti elektromobility apelujeme především na zvážení všech možných dopadu, např. na pracovní trh a surovinovou dostupnost. Za nejideálnější považujeme rámcové stanovení data splnění cílů, tak abychom se vyhnuli ztrátě důvěry u veřejnosti. 

Jak se můžeš zapojit také?

Nechceš si o doporučeních jenom číst, ale chceš se i aktivně na doporučeních podílet? Své nápady můžeš nahrát na platformu Konference o budoucnosti Evropy.