Jak trávit čas smysluplně? Vyzkoušej dobrovolné doučování dětí

Máš pár volných hodin týdně a chceš pozitivně ovlivňovat své okolí? Můžeš zkusit dobrovolné doučování dětí, které mají potíže ve škole, a doma se jim podpory z různých důvodů nedostává. Díky doučování se děti často začnou více o školu zajímat, snižuje se jim absence a během vyučování jsou aktivnější.

Dobrovolné doučování
Ilustrační foto. Archiv: META, o.p.s.

V České republice zprostředkovává dobrovolné doučování dětí hned řada neziskových organizací, například Člověk v tísni, Sdružení STOP, nebo třeba iniciativa Zapojme všechny.

Jak doučování probíhá

Celý proces funguje jednoduše.  Na začátku se spojíš s jednou z organizací, která ti na základě vstupního pohovoru a tvých preferencí vybere vhodnou rodinu a dítě, ke kterému můžeš pravidelně docházet. Přímo u něj doma mu pak pomáháš s úkoly a konkrétními předměty. Organizace často zajišťují dobrovolníkům přípravné školení, pomůcky a knihy, které můžeš při doučování využít. Dostaneš také kontakt na koordinátora, který tu pro tebe bude v případě, kdy budeš cokoli potřebovat.

Řada organizací nabízí možnost doučování jak individuálního, tak i skupinového. Během individuálního doučování docházíš přímo do rodiny dítěte. Skupinové doučování probíhá nejčastěji ve škole formou kroužku pro děti, které jsou vybírány přímo učiteli. Takový doučovací kroužek je zaměřen na opakování a procvičování učiva, najde se ale také prostor ke hrám. Některé organizace potom nabízejí také možnost doučovat skupinu dětí v azylových domech nebo na ubytovnách.

Co ti dobrovolnictví může přinést

Dobrovolnictví přináší do života mnoho různých benefitů. Ať už se jedná o setkávání se s novými lidmi nebo vysvětlování látky dítěti tak, aby ji pochopilo, všechny tyto činnosti tě obohacují. Podle psychologa Marka Snydera z univerzity v Minesotě mají lidé, kteří se pravidelně věnují dobrovolným činnostech, vyšší sebevědomí, jsou ve větší psychické pohodě a bývají šťastnější.

Dobrovolnictví tě propojuje s lidmi, se kterými se nemusíš běžně setkávat, s lidmi z odlišných věkových, etnických nebo sociálních skupin. Tato setkání pro tebe mohou být důležitým impulsem, mohou ti pomoci rozšířit obzory nebo dokonce získat nové přátele. Obecně také zlepšuje tvé komunikační a sociální dovednosti.

Díky dobrovolnictví se dostáváš mimo svoji komfortní zónu, musíš komunikovat s rodiči doučovaných dětí, dostáváš se na neznámá místa, do nového prostředí. Díky tomu všemu posílíš své sebevědomí, zároveň se dostaví pocit naplnění a smysluplnosti.

A samozřejmě nesmíme opomenout jeden z nejčastěji zmiňovaných přínosů dobrovolnictví – jeho význam pro komunitu a společnost.

Moje osobní zkušenost

Sama mám zkušenost jak s individuálním, tak i se skupinovým doučováním dětí.  K dětem mám pozitivní vztah i díky táborům a víkendovým akcím a protože dlouhodobě trávím svůj volný čas zčásti právě dobrovolnictvím, spojení těchto dvou věcí se mi zdálo jako skvělý nápad. Před třemi lety jsem pravidelně docházela do pražské základní školy, kde jsem spolu s dalšími dvěma dobrovolnicemi doučovala skupinu dětí. Během dvou hodin týdně jsme dětem pomáhaly s úkoly, hravou formou jsme se snažily rozšiřovat jejich slovní zásobu, spolupráci ve skupině, komunikaci a další dovednosti. Jedním z nejsilnějších momentů pro mě pak bylo vzplanutí zájmu a zvídavosti u dívky, která ze začátku docházela na doučování naprosto nemotivovaná.

V současné době docházím na pravidelné individuální doučování. Není to vždy jednoduché, ale věřím, že jsou tato setkávání pro mého svěřence přínosná a inspirativní. Na oplátku mě on učí trpělivosti.